Zabytki

ZABYTKI NIERUCHOME WPISANE DO GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW WYSTĘPUJĄCE NA TERENIE GMINY HYŻNE

Lp. OBIEKT NUMER LOKALIZACJA MIEJSCOWOŚĆ STAN ZACHOWANIA DATOWANIE REJESTR ZABYTKÓW UŻYTKOWNIK
1. Kapliczka  obok domu 113 Brzezówka murowana Koniec XIX w. R. i A. Sztycharz
2. Kapliczka obok domu 141 Brzezówka murowana 4 ćw. XIX w. P. i M. Oślizło
3. Kapliczka obok domu 177 Brzezówka murowana 4 ćw. XIX w. UG Hyżne
4. Kapliczka obok domu 287 Dylągówka murowana 4 ćw. XIX w. H. Bednarczyk
5. Kapliczka obok domu 240 Dylągówka murowana ’30 XX w. A. i K. Marcinek
6. Kapliczka „Nad wsią” Dylągówka murowana 1888 r. K. Trzyna
7. Krzyż obok domu 220 Dylągówka murowana ’30 XX w. E. Pleśniak
8. Pozostałości parku dworskiego Obok Szkoły Podstawowej Dylągówka Poł. XIX w. UG Hyżne
9. Dom Ludowy 279 Dylągówka drewniany 1 ćw. XIX w. UG Hyżne
10. Kapliczka Przy dolnej drodze Grzegorzówka drewniana 1944 r. M. Kłoda
11. Dawna szkoła 32 Grzegorzówka drewniana 4 ćw. XIX w. R. i R. Pelc
12. Zagroda-dom 68 Grzegorzówka drewniana 1935 r. M. Janik
13. Zagroda-stodoła 68 Grzegorzówka drewniana 4 ćw. XIX w. M. Janik
14. Zagroda-piwnica 68 Grzegorzówka murowana M. Janik
15. Układ planistyczny wsi Hyżne XV w.
16. Zespół kościoła parafialnego p.w. Narodzenia N. M. P. – kościół 152 Hyżne murowana 1727-1733 A-177 z 29.11.2006r. Parafia Rzym-katolicka w Hyżnem
17. Zespół kościoła parafialnego p.w. Narodzenia N. M. P. – dzwonnica Hyżne murowana XX w. A-177 z 29.11.2006r. Parafia Rzym-katolicka w Hyżnem
18. Zespół kościoła parafialnego p.w. Narodzenia N. M. P. – pozostałości fortyfikacji z frag. ogrodzenia murowanego Hyżne murowany XVI-XVII w. A-177 z 29.11.2006r. Parafia Rzym-katolicka w Hyżnem
19. Zespół kościoła parafialnego p.w. Narodzenia N. M. P. – zespół kapliczek Drogi Krzyżowej Hyżne murowane Ok. 1932 r. Parafia Rzym-katolicka w Hyżnem
20. Zespół kościoła parafialnego p.w. Narodzenia N. M. P. – kaplica pielgrzyma Hyżne murowany Ok. 1934 r. A-177 z 29.11.2006r. Parafia Rzym-katolicka w Hyżnem
21. Zespół kościoła parafialnego p.w. Narodzenia N. M. P. – kaplica grobowa Jędrzejowiczów Hyżne murowana Ok. poł. XIX w.
22. Zespół kościoła parafialnego p.w. Narodzenia N. M. P. – wikarówka 153 Hyżne murowana 1913-1915. Parafia Rzym-katolicka w Hyżnem
23. Kuźnia Obok nr 298 Hyżne drewniany k. XIX w. A. Kawalec
24. Dom Sióstr Miłosierdzia 570 Hyżne murowana 1903 r. Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek
25. Kapliczka obok domu 189 Hyżne murowana k. XIX w. I., T. Starzak
26. Kapliczka obok domu 227 Hyżne murowana ’30 XX w. UG Hyżne
27. Kapliczka obok domu 339 Hyżne murowana Ok. poł. XIX w. Z. Matuszewska
28. Kapliczka z rzeźbą Matki Boskiej z Dzieciątkiem   obok domu 395 Hyżne murowana początek XIX w. B., A. Błońscy
29. Kapliczka obok domu 526 Hyżne murowana 1898 r. K. Trzyna, A. Wielgos
30. Kapliczka obok domu 678 Hyżne drewniana ’30 XX w. A. Błońska
31. Kapliczka obok domu 705 Hyżne murowana 1909 r. K. Łoza
32. Kapliczka obok domu 789 Hyżne murowana Okres międzywojenny H. Szeliga
33. Krzyż obok domu 365 Hyżne stalowy J. Łanda
34. Krzyż Hyżne drewniany ’30 XX w.
35. Krzyż obok domu 662 Hyżne drewniany 1945 r. R. Rożeluk
36. Krzyż obok domu 818 Hyżne drewniany II Wojna Światowa A. Bukała
37. Pomnik Grunwaldu obok domu 578 Hyżne murowany 1910 r.
38. Budynek gminny – GOK – d. UG 182 Hyżne drewniany 1935-37 A-1180 z 17.08.1989r. UG Hyżne
39. Szkoła Ludowa 569 Hyżne drewniana 1868 r.  A-1204 z 21.08.1989r. E. Rakszawska
40. Zespół dworski – dwór 615 Hyżne murowany XVII (?) lub 1 ćw. XVIII w.  A-726 z 21.05.1973r. UG Hyżne
41. Zespół dworski – park (pozostałości) Hyżne XVII, 1 poł XIX w.  A-726 z 21.05.1973r. UG Hyżne
42. Zagroda wójtowska – dom wójta 620 Hyżne drewniana XIX/XX w. F. Kuszek
43. Dom  115 Hyżne drewniany 4 ćw. XIX w.  G., J. Majchrowscy
44. Dom 116 Hyżne drewniany 1913-1917 G. Majchrowski
45. Dom 216 Hyżne drewniany 1930 r. H. Bogdan
46. Dom 226 Hyżne drewniany K. Bazan, J., W. Zaraccy
47. Dom 427 Hyżne drewniany Ok. 1880 r. M. Putyło
48. Dom 520 Hyżne drewniany 4 ćw. XIX w. T. Gołąb
49. Dom 539 Hyżne drewniany 1922 r. A. i D. Walas
50. Dom 577 Hyżne drewniany Pocz. XX, ’30 XX w. I., M., S. Gajda
51. Dom 648 Hyżne drewniany Ok. 1939 r. L. Bryła
52. Stodoła 743 Przysiółek Nieborów Mały Hyżne drewniany 4 ćw. XIX w. A., R., Z. Sieńko
53. Grodzisko Przy granicy z Brzezówką Hyżne ziemne  A-803 z dn. 04.11.1972r.  
54. Dom 45 Szklary drewniany 1935 r.   UG Hyżne
55. Dom 345 Szklary drewniany XIX/XX w.  Ł. Mocha
56. Kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP Szklary murowany 1905 r. Parafia Rzymskokatolicka w Szklarach
57. Krzyż Obok nr 217 Szklary murowany k. XIX w.  G. Kogut
58. Krzyż Obok nr 297 Szklary murowany XIX/XX w. M., M. Olech
59. Krzyż Obok nr 322 Szklary ‘30 XX w. S., A. Mocha
60. Rządcówka 167 Szklary murowana ’30 XX w. Parafia Rzymskokatolicka w Szklarach
61. Szkoła 84 Szklary drewniana 1 ćw. XX w. UG Hyżne
62. Zespół frag. kolei wąskotorowej – schronisko  d. nr 84 Szklary drewniane 1904-1915 A-463 z dn. 30.09.1991r. Powiat przeworski
63. Zespół frag. kolei wąskotorowej – tunel Szklary kamienny 1904 r. A-463 z dn. 30.09.1991r. Powiat przeworski
64. Zespół frag. kolei wąskotorowej – most Szklary kamienny 1904 r.   A-463 z dn. 30.09.1991r. Powiat przeworski
65. Zespół frag. kolei wąskotorowej – urządzenia techniczne bocznicy, zwrotnice Szklary   A-463 z dn. 30.09.1991r. Powiat przeworski
66. Zespół frag. kolei wąskotorowej – tory Szklary 1904 r. Powiat przeworski
67. Dom – zagroda  265 Szklary drewniany 1925 r. G., R., M. Drelinkiewicz
68. Stajnia – zagroda 265 Szklary murowana 1926 r. G., R., M. Drelinkiewicz
69. Stodoła – zagroda 265 Szklary drewniano-murowana 1926 r. G., R., M. Drelinkiewicz
70. Dom – zagroda  82 Wólka Hyżneńska drewniany 1885 r. J. Nizioł
71. Dom  32 Wólka Hyżneńska drewniany 1830 r.
72. Kapliczka Obok nr 56 Wólka Hyżneńska murowana ’30 XX w.  J., K., Z. Ślemp
73. Kapliczka Obok nr 183 Wólka Hyżneńska murowana k. XIX w. UG Hyżne
74. Kapliczka Obok nr 35 Wólka Hyżneńska murowana 1889 r. L. i T. Bialic
75. Krzyż Naprzeciw domu strażaka Wólka Hyżneńska murowany 1940-1945 r.

ZABYTKI RUCHOME WPISANE DO GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW WYSTĘPUJĄCE NA  TERENIE GMINY HYŻNE

Lp. OBIEKT NUMER LOKALIZACJA MIEJSCOWOŚĆ STAN ZACHOWANIA DATOWANIE REJESTR ZABYTKÓW UŻYTKOWNIK
1. Wyposażenie i wystrój zespołu kościoła parafialnego p.w. Narodzenia NMP w Hyżnem Hyżne B–72 z  21.02.2003r. Parafia Rzym-katolicka w Hyżnem
2. Stacje drogi krzyżowej w kościele parafialnym p.w. Narodzenia NMP Hyżne B – 388 z 15.02.2011r. Parafia Rzym-katolicka w Hyżnem
3. Wyposażenie kościoła parafialnego p.w. Niepokalanego Serca NMP Dylągówka B – 148 z 28.02.2006r. Parafia Rzym-katolicka w Dylągówce
Wstecz