Część zespołu kolejki wąskotorowej

Część zespołu kolejki wąskotorowej (schronisko, tunel, most, urządzenia techniczne bocznicy, zwrotnice, tory)

Linia kolejki wąskotorowej Przeworsk – Dynów, obejmująca 46 kilometrową trasę wraz z towarzyszącymi obiektami i taborem, urządzeniami technicznymi i inżynieryjnymi oraz zielenią. Strefa ochrony obejmuje pasy o szerokości 5 m po obu stronach toru. Kolejka została oddana do użytku w 1904 r., jest jedną z wcześniej wybudowanych linii na terenie Polski. Jej zaplecze, tj. budynki stacyjne budowane były w tym samym czasie na podstawie jednego projektu, który był modyfikowany w zależności od potrzebnego programu użytkowego dla danej miejscowości. W budynkach zastosowano jednakowy materiał budowlany i detal architektoniczny co stanowi o wartości tego zespołu towarzyszącego linii. Zachowane przy stacjach urządzenia techniczne tj.: semafory, nastawnice itp. Posiadają wartość historyczną. Trasa kolei ma ponadto walory turystyczno – krajobrazowe. Szczególną atrakcją jest kamienny tunel o dł.600 m zlokalizowany w miejscowości Szklary, gm. Hyżne – jeden z najdłuższych tuneli kolejki wąskotorowej w Europie. Trasa kolei ma ponadto walory turystyczno-krajobrazowe. Tunel cechuje się sklepieniem półokrągłym o spływach zwężających się ku dołowi, obudowa ścian z ciosów piaskowca, w środku tory, po obu ich stronach przykryte kanały wodne, wjazdy do tunelu zamykane bramami płycinowymi w obudowie drewnianej zwieńczonej trójkątnym tympanonem, listwy szczytu zakończone ząbkami.