Zabytki Hyżne – zespół kapliczek Drogi Krzyżowej

Hyżne – Zespół kościoła parafialnego p.w. Narodzenia NMP – zespół kapliczek Drogi Krzyżowej

Kapliczki (siedem sztuk) usytuowane na zboczu wzgórza, po południowej stronie kościoła, przy północnym obrzeżu cmentarza, o analogicznej jak wikarówka architekturze. Murowane z cegły, otynkowane, na kamiennych fundamentach i wysokich ceglanych cokołach. W elewacjach frontowych duże, zamknięte ceglanym łukiem z kluczem na osi wnęki flankowane z obu stron prostokątnymi pionowymi płycinami przepasanymi listwą na wysokości zamknięcia wnęk. Ponad wnękami profilowany gzyms w formie odcinka koła, wykonany w terakocie, wewnątrz znajdują się płaskorzeźby terakotowe przedstawiające twarz Chrystusa. W ścianach bocznych i tylnych prostokątne płyciny o narożach zamkniętych odcinkiem łuku. Przykryte dwuspadowymi daszkami, krytymi dachówką ceramiczną, trójkątne szczyty w elewacjach obwiedzione płaskimi gzymsami, w frontowych terakotowe serca przebite mieczami , na elewacji tylnej jednej z kapliczek data 1934 i litery w kartuszu:  DBY w poziomie i ABG w pionie. Wnęki zamknięte przeszklonymi drzwiczkami, wewnątrz obrazy w dębowych rzeźbionych ramach przedstawiające „Siedem Dróżek Boleści Matki Bożej”, namalowane na płótnie przez prof. Kazimierza Szmyta z Poznania.

Kapliczki wzniesione w 1934 r. przez ówczesnego proboszcza ks. Ignacego Łacheckiego stanowią integralne elementy zespołu malowniczo usytuowane na tle drzewostanu starego cmentarza.

Objęcie decyzją w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru zabytków wikarówki i siedmiu kapliczek stanowi uzupełnienie decyzji z dnia 29.11.2006 r. Nr Rej. A – 177 o wpisie do rejestru zabytków zespołu kościoła parafialnego w Hyżnem.

 

Wstecz