Wyposażenie kościoła parafialnego p.w. Niepokalanego Serca NMP w Dylągówce

  1. Rzeźba Matki Bożej z Dzieciątkiem z 1900 r. (w grocie przy kościele parafialnym), terakota, wys. 137 cm
  2. Rzeźba Matki Bożej Niepokalanie Poczętej z około 1858 r. (wewnątrz kościoła), terakota, wys. Ok. 170 cm

Parafia w Dylągówce powstała w wyniku podziału parafii Hyżne w 1983 r. Współczesny kościół parafialny posiada w swoim wyposażeniu dwie rzeźby Matki Bożej, pochodzące z fundacji rodziny Jędrzejowiczów, właścicieli miejscowych dóbr ziemskich. Dwór Jędrzejowiczów po wysiedleniu właścicieli po II Wojnie Światowej został rozebrany na początku lat 70 – tych. Rzeźba Matki Bożej Niepokalanej ufundowana została przez Edwarda Jędrzejowicza w 1858 r. na pamiątkę urodzenia syna Mariana i ustawiona przy drodze w kierunku przysiółka Bazary. Rzeźba Matka Boża z Dzieciątkiem została ufundowana przez Mariana Jędrzejowicza i ustawiona pierwotnie na tzw. „Zapadach” w roku 1900. Prawdopodobnie została zakupiona w cegielni w Austrii. Rzeźby te , jako jedyne zachowane relikty działalności fundacyjnej właścicieli miejscowego dworu, świadczą o ich kulturze i życiu duchowym.