Wójt Gminy

Bartłomiej Kuchta

Urodził się w 1975r. w Jarosławiu.

Ukończył studia z zakresu socjologii samorządowej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (licencjat) oraz studia magisterskie z zakresu polityki społecznej na Wydziale Dziennikarstwa i nauk społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. W 2004r. ukończył studia podyplomowe z integracji europejskiej na Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie a następnie w studia EMBA.

Wieloletni pracownik na różnych szczeblach administracji rządowej i samorządowej.

Od 2018r. Wójt Gminy Hyżne.

Zainteresowania: rozwój lokalny, lotnictwo, piwowarstwo, góry.