Dawna szkoła ludowa – obecnie budynek prywatny

Dawna Szkoła ludowa- obecnie budynek prywatny

Obiekt zbudowany pod koniec XIX wieku, około 1881  r., staraniem gminy oraz właściciela Hyżnego Władysława Jedrzejowicza. Usytuowany przy drodze równoległej do trasy Rzeszów – Dynów, na rzucie prostokąta, szerokofrontowy. Drewniany na kamiennym fundamencie , parterowy, częściowo podpiwniczony, (sklepienie kolebkowe) z dachem dwuspadowym o konstrukcji jętkowej, krytym dachówką. Ściany konstrukcji zrębowej, łączone na „jaskółczy ogon”, na zewnątrz szalowane, wewnątrz tynkowane na siatce trzcinowej. Na osi środkowej dobudowany ganek o konstrukcji szkieletowej, kryty daszkiem dwuspadowym. Układ wnętrza 2-fraktowy, z sienią przelotową po środku. Stropy drewniane. Zachowana częściowo oryginalna stolarka (okna skrzynkowe ośmio- kwaterowe oraz tylne drzwi w sieni, jednoskrzydłowe, spongowe, na zawiasach pasowych z zapadkowym zamkiem). Opaski drzwiowe i okienne ozdobnie profilowane. To rzadki przykład budownictwa drewnianego. Posiada wartości historyczne (w szkole uczył się Gen. Władysław Sikorski).