Zabytki Hyżne – zespół dworski (dwór z parkiem)

Hyżne – Zespół dworski (dwór z parkiem)

Wzniesiony w XVIII w. przez Dzieduszyckich, nadbudowany i przekształcony w 1 poł. XIX wieku reprezentuje typ dworu o cechach klasycystycznych. Usytuowany na wzgórzu. Murowany z kamienia i cegły, otynkowany. Na planie prostokąta, z układem wnętrza po obu stronach korytarza biegnącego na osi podłużnej budynku. Dwukondygnacyjny z parterową przybudówką od pn. i wyodrębniającą się z niej piętrową bryłą klatki schodowej. Całą szerokość drugiej kondygnacji od pd. Zajmuje loggia wsparta na 6 słupkach pomiędzy którymi drewniane dekoracyjne łęki. Piwnice i jedno pomieszczenie na parterze sklepione kolebkowo, w trzech pomieszczeniach od pd. I pd. Części korytarza – sklepienia żeglaste. Elewacje parteru boniowane, na piętrze dekoracja z boniowanymi lizenami. Gzyms podokapowy kostkowy. Dach nad korpusem głównym – czterospadowy, nad klatką schodową – namiotowy, pozostałe pulpitowe. Wewnątrz w części pomieszczeń dwukolorowy parkiet.

Dwór posiada wraz z pozostałością parku duże wartości architektoniczne i krajobrazowe. Reprezentuje typ dworu o cechach klasycystycznych wskazujących na dalekie powiązanie z architekturą Piotra Aigmera. Obecnie budynek zaadaptowany został na przedszkole.