Wyposażenie i wystrój zespołu kościoła parafialnego p.w. Narodzenia NMP w Hyżnem

Wyposażenie i wystrój zespołu kościoła parafialnego p.w. Narodzenia NMP w Hyżnem.

Na wyposażenie obecnego kościoła parafialnego p.w. Narodzenia NMP w miejscowości Hyżne składają się renesansowe i barokowe elementy wyposażenia dawnego kościoła parafialnego uzupełnione o elektryczne elementy wystroju z 2 połowy XIX wieku. Uzupełnienia elektryczne nawiązują prawdopodobnie w swej formie do obiektów zniszczonych, zastąpionych nowymi (ołtarz główny, stalle). Jest to zbiór zróżnicowanych artystycznie dzieł sztuki sakralnej i rzemiosła artystycznego będący odzwierciedleniem fundacji kolatorskiej i parafialnej. Chrzcielnica oraz dzwon „Jan” są dobrymi przykładami nielicznie zachowanych na terenie województwa późnorenesansowych zabytków o wysokiej wartości artystycznej i historycznej. Na uwagę zasługuje również otoczony kultem sięgającym początków XVIII wieku obraz Matki Bożej.

W skład wyposażenia i wystroju kościoła parafialnego w Hyżnem zawierają się:

 1. Ołtarz główny z 1899 r.
 2. Obraz Matka Boża z Dzieciątkiem, tzw. „Hyżneńska’ z końca XVI wieku
 3. Obraz „św. Antoni” z 1899 r.
 4. Rzeźba św. Piotr w ołtarzu głównym z 1899 r.
 5. Rzeźba św. Paweł w ołtarzu głównym z 1899 r.
 6. Ołtarz boczny w nawie północnej, p.w. N.M Panny z 1927 r.
 7. Obraz „Matka Boża Niepokalana” z 1718 r. i 1925 r.
 8. Sukienka do obrazu „Matka Boża Niepokalana”
 9. Obraz „Stygmatyzacja św. Franciszka” z 1925 r.
 10. Ołtarz boczny p.w. Serca Pana Jezusa z 1931 r.
 11. Obraz „Serce Pana Jezusa” z 1931 r.
 12. Obraz Św. Józef z Dzieciątkiem” z 1931 r.
 13. Ambona z 1917 r.
 14. Chrzcielnica z 1592 r.
 15. Stalle (ławy kolatorskie) pocz. XX wieku
 16. Rzeźba Chrystus Ukrzyżowany z 2 połowy XVIII wieku
 17. Obrazy – chór muzyczny (parapet), 12 sztuk, z 2 połowy XVII wieku
 18. Drzwi (2 sztuki) datowane na XVII wiek
 19. Dzwon „Jan” z 1649 r.
 20. Witraże z początku XX wieku.
Wstecz