KIEROWNICTWO URZĘDU GMINY

Sekretarz Gminy

Dionizy Beda

Urodził się w 1982 r. w Stalowej Woli.

W 2006 r. ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego, a w 2007 studia podyplomowe z zakresu integracji europejskiej na Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie.

W latach 2007 – 2019 pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie, gdzie zajmował się wdrażaniem regionalnych programów operacyjnych. Od 2010 r. pełnił funkcję kierownika oddziału prawnej obsługi trybów odwoławczych RPO w Departamencie Rozwoju Regionalnego, a następnie oddziału procedury odwoławczej w Departamencie Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym.

Od stycznia 2019 r. sekretarz Gminy Hyżne.

…………………………………………………………Zainteresowania: podróże, historia, wędkarstwo, strzelectwo sportowe, koszykówka, motoryzacja.

Skarbnik Gminy

Monika Szmyd

Urodzona w 1979 r. w Krośnie.

W 2003 r. ukończyła wyższe studia  na Uniwersytecie Rzeszowskim na Wydziale Ekonomii oraz
2 letnie Studium Pedagogiczne na Politechnice Rzeszowskiej.

Od ponad 11 lat praca w samorządzie, a dokładnie w Urzędach Gminy Jedlicze i Chorkówka, gdzie pracowała w referatach księgowości budżetowej i finansów oraz była Pełnomocnikiem ds. organizacji pozarządowych.

Od sierpnia 2019 r. Skarbnik Gminy Hyżne

Zainteresowania: florystyka, podróże, okolicznościowa aranżacja wnętrz oraz jazda na rowerze.

Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich

Magdalena Buda

Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami

Paweł Fudali

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Ewelina Mazur