Raporty o stanie gminy

W tym miejscu znajdą Państwo raporty o stanie gminy. Są to corocznie tworzone dokumenty, które przedstawiają kondycję gminy w danym roku i są podstawą do oceny pracy wójta. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z nimi, gdyż obrazują one przekrojowo zmiany w naszej gminie na przestrzeni lat. Znajdziecie tu Państwo wiele ciekawych informacji o zrealizowanych inwestycjach, o kosztach funkcjonowania szkół, urzędu, jednostek podległych. Zachęcamy do lektury!