Zabytki – Zespół kościoła parafialnego p.w. Narodzenia NMP w Hyżnem – Kaplica Pielgrzyma

Hyżne – Zespół kościoła parafialnego p.w. Narodzenia NMP 

Kaplica pielgrzyma wzniesiona ok. 1934 r. usytuowana po pd. Stronie kościoła, murowana, otynkowana, parterowa, zamknięta dachami namiotowymi, łamanymi z kopułowym zwieńczeniem. W elewacji wsch., zach. I pd. Otwarte loggie arkadowe przykryte sklepieniem kolebkowo – krzyżowym. Wnętrze jednoprzestrzenne sklepione krzyżowo.