Referaty i stanowiska

 

Stanowisko/
Imię i nazwisko
Nr telefonu e-mail Nr pokoju
Wójt Gminy
Bartłomiej Kuchta
Tel. 17 22 95 002, 17 23 045 60 b.kuchta@hyzne.pl Pokój nr 3 – II piętro
Sekretarz Gminy/Zastępca Wójta Gminy
Dionizy Beda
Tel. 17 22 95 002, 17 23 045 60 d.beda@hyzne.pl Pokój nr 1 – II piętro
Skarbnik Gminy
Monika Szmyd
Tel. 17 22 95 002, 17 23 045 69 m.szmyd@hyzne.pl Pokój nr 12 – III piętro
Sekretariat
Gabriela Jedynak
Tel. 17 22 95 002, 17 23 045 60 g.jedynak@hyzne.pl Pokój nr 2 – II piętro

Referat Budżetu i Finansów

Kierownik Referatu
Skarbnik Gminy
Monika Szmyd
Tel. 17 22 95 002, 17 23 045 69 m.szmyd@hyzne.pl Pokój nr 12 – III piętro
Przelewy, płace
Inspektor
Lucyna Trzyna
Tel. 17 22 95 002, 17 23 045 72 l.trzyna@hyzne.pl Pokój nr 15 – III piętro
Beata Cwynar Tel. 17 22 95 002, 17 23 045 72 b.cwynar@hyzne.pl Pokój nr 15 – III piętro
Podatki
Inspektor
Grażyna Pałac
Tel. 17 22 95 002, 17 23 045 75 g.palac@hyzne.pl Pokój nr 18 – III piętro
Inspektor
Dorota Pecka
Tel. 17 22 95 002, 17 23 045 75 d.pecka@hyzne.pl Pokój nr 18 – III piętro
Księgowość
Inspektor
Maria Walas
Tel. 17 22 95 002, 17 23 045 76 m.walas@hyzne.pl Pokój nr 19 – III piętro
Inspektor
Jolanta Mołoń
Tel. 17 22 95 002, 17 23 045 76 j.molon@hyzne.pl Pokój nr 19 – III piętro
Inspektor
Kinga Osypka
Tel. 17 22 95 002, 17 23 045 68 k.osypka@hyzne.pl Pokój nr 11 – III piętro

Referat Organizacyjny

Kierownik Referatu
Magdalena Buda
Tel. 17 22 95 002, 17 23 045 67 m.buda@hyzne.pl Pokój nr 10 – III piętro
Ewidencja działalności gospodarczej, profil zaufany, czyste powietrze
Podinspektor
Paweł Trojanowski
Tel. 17 22 95 002, 17 23 045 68 p.trojanowski@hyzne.pl Pokój nr 11 – III piętro
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, współpraca z organizacjami pozarządowymi
Inspektor
Renata Filip
Tel. 17 22 95 002, 17 23 045 71 r.filip@hyzne.pl Pokój nr 14 – III piętro
Wycinka drzew, ochrona zwierząt
Inspektor
Zbigniew Urbański
Tel. 17 22 95 002, 17 23 045 74 z.urbanski@hyzne.pl Pokój nr 17 – III piętro
Ochrona środowiska
Podinspektor
Anna Mokrzycka
Tel. 17 22 95 002, 17 23 045 74 a.mokrzycka@hyzne.pl Pokój nr 17 – III piętro

Referat Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami

Kierownik Referatu
Paweł Fudali
Tel. 17 22 95 002, 17 23 045 66 p.fudali@hyzne.pl Pokój nr 9 – II piętro
Drogi gminne, budynki komunalne
Inspektor
Beata Czerwonka
Tel. 17 22 95 002, 17 23 045 66 b.czerwonka@hyzne.pl Pokój nr 9 – II piętro
Wodociąg i kanalizacja
Inspektor
Wioleta Czapla
Tel. 17 22 95 002, 17 23 045 65 w.czapla@hyzne.pl Pokój nr 8 – II piętro
Inspektor
Marta Smaroń
Tel. 17 22 95 002, 17 23 045 65 m.smaron@hyzne.pl Pokój nr 8 – II piętro
Geodezja, gospodarka nieruchomościami
Inspektor
Aneta Rybka
Tel. 17 22 95 002, 17 23 045 64 a.rybka@hyzne.pl Pokój nr 7 – II piętro
Zamówienia publiczne, środki pozabudżetowe, wybory, referenda
Inspektor
Joanna Groszek
Tel. 17 22 95 002, 17 23 045 64 j.groszek@hyzne.pl Pokój nr 7 – II piętro
Zagospodarowanie przestrzenne, zabytki i cmentarze, numeracja posesji, koordynator ds. dostępności
Inspektor
Magdalena Rybka
Tel. 17 22 95 002, 17 23 045 63 m.rybka@hyzne.pl Pokój nr 6 – II piętro

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik
Ewelina Mazur
Tel. 17 22 95 002, 17 23 045 73 e.mazur@hyzne.pl Pokój nr 16 – III piętro
Zastępca Kierownika
Magdalena Buda
Tel. 17 22 95 002, 17 23 045 67 m.buda@hyzne.pl Pokój nr 10 – III piętro