Budynek dawnego Urzędu Gminy  – obecnie GOK

Budynek dawnego Urzędu Gminy- obecnie GOK

Wybudowany w latach 1935-1937 przy drodze wojewódzkiej w relacji Rzeszów – Dynów. Zaprojektowany według projektu sołtysa wsi Janika, na rzucie wydłużonego prostokąta, drewniany na kamiennym fundamencie,  2- kondygnacyjny, podpiwniczony, 5- osiowy. Ściany o konstrukcji sumikowej, na zewnątrz szalowane , wewnątrz tynkowane na siatce trzcinowej. Dach 4- spadowy z lukarnami, konstrukcji jętkowej, kryty blachą. Wzdłuż ściany frontowej na piętrze drewniana galeryjka wsparta na słupach. Zachowana oryginalna stolarka: okna ościeżnicowe, trójdzielne z opaskami o ozdobnym oprofilowaniu. Stropy drewniane, podwójne. Układ wnętrza w części wschodniej dwutraktowy, w części zachodniej dwu- i półtraktowy. Sień wzdłuż całej szerokości budynku, z sieni drewniane schody na piętro. Obiekt drewniany, na kamiennym  fundamencie, 2 kondygnacyjny. To jedyny tego typu zabytek w dawnym woj. rzeszowskim.

 

Wstecz