Grodzisko

Grodzisko tzw.  Tatarska góra

Chroniony widok w kierunku miejscowości Brzezówka, w okolicy znajdują się ślady starego osadnictwa, o którym świadczą zachowane na wzniesieniu zwanym Tatarską Górą resztki wczesnośredniowiecznego grodziska.

 

Wstecz