Sołectwa

Sołectwo jest jednostką pomocniczą gminy tworzoną przez radę gminy w drodze uchwały. Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie, wykonawczym – sołtys. W swej działalności, sołtys wspierany jest przez radę sołecką.
Sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.
Zadania, które powinny być realizowane przez sołectwo są określone w jego statucie. Wskazuje się jednak, że głównym zadaniem sołectwa jest wspieranie działalności gminy.

 W skład Gminy Hyżne wchodzi 7 sołectw:

 1. Brzezówka
 2. Dylągówka
 3. Grzegorzówka
 4. Hyżne
 5. Nieborów
 6. Szklary
 7. Wólka Hyżneńska

Wykaz Sołtysów:

 1. Urszula Korniak – sołtys sołectwa Brzezówka, e-mail: ula3939@gmail.com, tel. 667-052-941
 2. Ślemp Leszek – sołtys sołectwa Dylągówka, e-mail: slemp@hyzne.pl, tel. 606-481-956
 3. Agnieszka Kmiotek – sołtys sołectwa Grzegorzówka, e-mail: aga138138@wp.pl, tel. 510 466 001
 4. Szczoczarz Marek– sołtys sołectwa Hyżne, e-mail: szczoczarz@hyzne.pl, tel. 888-934-206
 5. Janik Maria – sołtys sołectwa Nieborów, e-mail: janik@hyzne.pl, tel. 699-118-580
 6. Leśniak Dionizy – sołtys sołectwa Szklary, e-mail: lesniak@hyzne.pl, tel. 880-942-695
 7. Pleśniak Marlena – sołtys sołectwa Wólka Hyżneńska, e-mail: plesniak@hyzne.pl, tel. 886-495-002