Punkt potwierdzający profil zaufany


Urząd Gminy Hyżne od kwietnia 2020 roku po uzyskaniu zgody Ministra Cyfryzacji posiada funkcję „punktu potwierdzającego” profilu zaufanego.

Profil zaufany to zestaw informacji identyfikujących i opisujących osobę będącą użytkownikiem konta na ePUAP, który został w wiarygodny sposób potwierdzony przez organ administracji publicznej pełniący funkcję „punktu potwierdzającego”.

Posiadacz profilu zaufanego uzyskuje dostęp do funkcji:

  • „podpisu zaufanego” – podpisu elektronicznego umożliwiającego uwierzytelnienie dokumentów elektronicznych wnoszonych do organów administracji publicznej oraz potwierdzenie faktu otrzymania dokumentów elektronicznych doręczanych przez te organy;
  • elektronicznej identyfikacji własnej osoby w systemach teleinformatycznych.

W celu uzyskania profilu zaufanego należy:

  • założyć konto na epuap.gov.pl albo na pz.gov.pl gdzie wraz z założonym kontem zostanie złożony wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego;
  • udać się, z ważnym dowodem osobistym albo paszportem, do wybranego przez siebie „punktu potwierdzającego” celem potwierdzenia swojej tożsamości;
  • kiedy użytkownik nie ma jeszcze potwierdzonego profilu zaufanego, powinien zalogować się na posiadane konto na ePUAP, a następnie wypełnić oraz wysłać „wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego.

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego:
Urząd Gminy Hyżne
Pok. nr 11, III piętro
Tel. 17 23 045 68