Punkt informacyjno – konsultacyjny programu „Czyste Powietrze”

Punkt Konsultacyjny rządowego Programu Priorytetowego Czyste Powietrze został uruchomiony w Urzędzie Gminy Hyżne w czerwcu 2021 roku. Obsługiwany jest przez pracownika Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich w pokoju nr 11 na III piętrze.
Uruchomiony Punkt Konsultacyjny ma na celu ułatwienie mieszkańcom Gminy Hyżne aplikowanie o dofinansowanie lub pożyczkę w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Utworzenie punktu jest realizacją zawartego porozumienia pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie a Gminą Hyżne. Mamy nadzieję, że funkcjonowanie Punktu zachęci mieszkańców do skorzystania z dofinansowania m.in. do wymiany kotłów, przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych, a w efekcie do poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Hyżne.

Lokalizacja i godziny otwarcia Punktu Konsultacyjnego:

Urząd Gminy Hyżne, III piętro, pokój nr 11:

–  poniedziałki: godz. od 12:00 do 17:00

–  wtorki: godz. od 8:00 do 13:00

Tel. (17) 23 045 68, 690 991 322

Szczegółowe informacje na temat Programu Priorytetowego Czyste Powietrze oraz portal beneficjenta dostępne są na stronie: https://portal.wfosigw.pl/ oraz na stronie https://czystepowietrze.gov.pl

Zachęcamy do korzystania z Punktu !