Gminna Rada Seniorów

Gminna Rada Seniorów powstała z inicjatywy Wójta Gminy Hyżne – Pana Bartłomieja Kuchty. Stanowi bardzo ważny głos doradczy
i opiniodawczy we wszystkich sprawach dotyczących seniorów w Gminie Hyżne.
Pierwsze posiedzenie Rady Seniorów odbyło się 22 grudnia 2022 roku. W jej skład wchodzi 15 członków, którzy ukończyli 60 rok życia, wybranych w głosowaniu tajnym przez Kolegium Wyborcze powołane przez Wójta Gminy Hyżne, zgodnie ze statutem uchwalonym Uchwałą Nr XVII/123/20 Rady Gminy Hyżne w dniu 14 lutego 2020 roku.

Przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów
Krystyna Majchrowska-Gerula

Wiceprzewodnicząca Gminnej Rady Seniorów
Maria Paściak

Sekretarz Gminnej Rady Seniorów
Małgorzata Bazan

Skład osobowy Gminnej Rady Seniorów na kadencję         2021-2023

 1. Zofia Bator
 2. Małgorzata Bazan
 3. Maria Bukała
 4. Józefa Chrząstek
 5. Ludmiła Dykiel
 6. Zbigniew Dykiel
 7. Helena Dziura
 8. Jan Aleksander Gerula
 9. Ludmiła Kawalec
 10. Krystyna Majchrowska-Gerula
 11. Maria Paściak
 12. Józef Sochacki
 13. Danuta Staniszewska
 14. Wanda Trzyna
 15. Barbara Wierzbicka