SPOTKANIE KONSULTACYJNE STRATEGII ROZWOJU GMINY HYŻNE DO 2030 ROKU

Przypominamy, że trwają konsultacje społeczne dokumentu Strategii Rozwoju Gminy Hyżne do 2030 roku, w którym wskazano kierunki oraz cele strategiczne określające rozwój gminy w ciągu najbliższych lat.

W związku z powyższym zapraszamy wszystkich partnerów publiczno-prawnych oraz mieszkańców Gminy Hyżne na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się 20 października o godz. 17:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Hyżnem.

Zachęcamy do aktywnego udziału w konsultacjach i dalszego składania opinii oraz uwag do projektu Strategii w formie pisemnej oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Uwagi i opinie można składać do dnia 24.10.2022 r. w następujący sposób :

1) Pisemnie za pomocą formularza opublikowanego na stronie internetowej gminy www.hyzne.pl wraz z projektem strategii do dnia 24.10.2022 r. w następujący sposób:

  • w siedzibie Urzędu Gminy Hyżne, 36-024 Hyżne 103, poprzez wrzucenie ich do specjalnego pojemnika umieszczonego w sekretariacie urzędu.
  • pocztą na adres Urzędu Gminy Hyżne, 36-024 Hyżne 103 (decyduje data wpływu do Urzędu);
  • podczas otwartego spotkania z mieszkańcami, które odbędzie się 20 października 2022 roku o godzinie 17 w Gminnym Ośrodku Kultury w Hyżnem.

2) Elektronicznie w następujący sposób:

Konsultacje potrwają od 19 września 2022 r. do 24 października 2022 r.

Opublikowany przez Opublikowano: 13 października 08:24, 2022

Udostępnij znajomym

image_pdfimage_print