1

SPOTKANIE KONSULTACYJNE STRATEGII ROZWOJU GMINY HYŻNE DO 2030 ROKU

SPOTKANIE KONSULTACYJNE STRATEGII ROZWOJU GMINY HYŻNE DO 2030 ROKU

Przypominamy, że trwają konsultacje społeczne dokumentu Strategii Rozwoju Gminy Hyżne do 2030 roku, w którym wskazano kierunki oraz cele strategiczne określające rozwój gminy w ciągu najbliższych lat.

W związku z powyższym zapraszamy wszystkich partnerów publiczno-prawnych oraz mieszkańców Gminy Hyżne na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się 20 października o godz. 17:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Hyżnem.

Zachęcamy do aktywnego udziału w konsultacjach i dalszego składania opinii oraz uwag do projektu Strategii w formie pisemnej oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Uwagi i opinie można składać do dnia 24.10.2022 r. w następujący sposób :

1) Pisemnie za pomocą formularza opublikowanego na stronie internetowej gminy www.hyzne.pl wraz z projektem strategii do dnia 24.10.2022 r. w następujący sposób:

  • w siedzibie Urzędu Gminy Hyżne, 36-024 Hyżne 103, poprzez wrzucenie ich do specjalnego pojemnika umieszczonego w sekretariacie urzędu.
  • pocztą na adres Urzędu Gminy Hyżne, 36-024 Hyżne 103 (decyduje data wpływu do Urzędu);
  • podczas otwartego spotkania z mieszkańcami, które odbędzie się 20 października 2022 roku o godzinie 17 w Gminnym Ośrodku Kultury w Hyżnem.

2) Elektronicznie w następujący sposób:

Konsultacje potrwają od 19 września 2022 r. do 24 października 2022 r.