herb Gmina Hyżne

Gmina
Hyżne

CEiDGe-PUAPBIP
  • A-
  • A+
  • A
  • A
  • A
  • A
  • PL

NIE ZWLEKAJ Z OBOWIĄZKIEM !!! DZISIAJ MIJA TERMIN (30 CZERWCA 2022 r.) ZŁOŻENIA DEKLARACJI CEEB

NIE ZWLEKAJ Z OBOWIĄZKIEM !!! DZISIAJ MIJA TERMIN (30 CZERWCA 2022 r.) SKŁADANIA DEKLARACJI O ŹRÓDŁACH CIEPŁA I ŹRÓDŁACH SPALANIA PALIW DLA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I LOKALI NIEMIESZKALNYCH ! DEKLARACJĘ MOŻNA ZŁOŻYĆ W URZĘDZIE GMINY HYŻNE W POKOJU NR 17 NA III PIĘTRZE, ZA POMOCĄ PROFILU ZAUFANEGO,

By |2022-06-30T08:29:11+02:0030 czerwca 08:29, 2022|Gmina Hyżne|

Zostało tylko 7 dni na złożenie deklaracji źródeł ciepła !

Pozostał tylko tydzień na złożenie deklaracji CEEB przez obywateli i zarządców, który - zgodnie z ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków - do 30 czerwca 2022 r. mają obowiązek zadeklarować źródło ogrzewania swojego budynku. Złożenie deklaracji jest obowiązkowe! Deklarację można złożyć w prosty sposób przez Internet,

By |2022-06-23T11:21:45+02:0023 czerwca 11:18, 2022|Gmina Hyżne|

ZARZĄDZENIE – w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, a także powołania Komisji konkursowej

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, a także powołania Komisji konkursowej Oferta realizacji zadania publicznego - wzór

By |2022-06-24T07:19:07+02:0022 czerwca 12:16, 2022|Gmina Hyżne|

Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2022/G „Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu” ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach projektu

By |2022-06-22T08:13:01+02:0022 czerwca 08:13, 2022|Gmina Hyżne|
Przejdź do góry