Ogłoszenie

Kółko Rolnicze w Hyżnem wynajmie pomieszczenia na prowadzenie działalności gospodarczej.

Kontakt:  tel. 17/2295012, 696994448

100-lecie urodzin Pani Weroniki Dziopak

W dniu 11 lutego 2015 roku Pani Weronika Dziopak mieszkanka naszej gminy obchodziła  100- lecie urodzin. W tym niezwykłym dniu Jubilatce towarzyszyła najbliższa rodzina oraz przedstawiciele władz: Wójt Gminy Hyżne Pani Krystyna Wojtyło, Zastępca kierownika USC Edyta Bialic oraz Przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Rzeszowie. Uczestnicy tej wzruszającej i niecodziennej uroczystości zaśpiewali Dostojnej Jubilatce „ 200 lat” .

Czytaj więcej

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Wójt Gminy Hyżne 

ogłasza nabór na wolne stanowisko Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – pełny etat

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne

Ogłoszenie

Zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2015 Rady Gminy Hyżne z dnia 27.01.2015r. Nr IV/18/15 informuję, że w celu tworzenia przez gminę warunków sprzyjających rozwojowi sportu została przyznana dotacja na kwotę 60.000,00 zł, dla klubów sportowych prowadzących statutową działalność sportową działającą na terenie gminy Hyżne.

Pełna treść ogłoszenia

KOMUNIKAT

W dniach 03-02-2015 do 13-02-2015 dzieci i młodzież uczęszczające do Szkół Podstawowych i Gimnazjum z terenu gminy Hyżne mogą bezpłatnie korzystać ze stoku narciarskiego „Ostra Góra” w Dylągówce oraz wyciągu za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej w godzinach od 16:00 – 20:00 w dni powszednie.

Opłatek 2014

W dniu 19 grudnia 2014 r. w Gimnazjum w Hyżnem odbyło się spotkanie wigilijne dla samotnych mieszkańców naszej Gminy. Na początku wszystkich zebranych przywitał pan Henryk Sieńko dyrektor Gimnazjum, przedstawił także przybyłych gości: Krystynę Wojtyło – wójta Gminy Hyżne, ks. Grzegorza Jakubika, Urszulę Krztoń dyrektora SP Hyżne oraz Helenę Słupek kierownika GOPS w Hyżnem.

004 Oplatek_2014014 Oplatek_2014


Czytaj więcej

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE I PSYCHOLOGICZNE

Informujemy, że w budynku Urzędu Gminy Hyżne od stycznia do grudnia 2015 r. będą udzielane bezpłatne porady prawne i psychologiczne dla osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz członków ich rodzin. Osobom pokrzywdzonym przestępstwem,  w uzasadnionych wypadkach będzie możliwość pokrycia kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową, także na zasadach indywidualnego kształcenia, odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych. Będzie również możliwość pokrywania kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielenia schronienia, finansowanie dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny, finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskaniem świadczeń oraz kosztów żywności lub bonów żywnościowych jak również pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej.

Porady prawne:

Każda środa miesiąca: 14.00 – 16.30

Porady psychologiczne:

Druga i trzecia środa miesiąca: 13.00 – 15.30

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Wójt Gminy Hyżne 

ogłasza nabór na wolne stanowisko Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – pełny etat

Pełna treść ogłoszenia