Ogłoszenie

plakat

Komunikat Gminy Hyżne

o przeprowadzeniu losowania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych, powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Zawiadomienie

XI sesja Rady Gminy Hyżne odbędzie się 6 października 2015 r. o godz. 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Hyżne.

Pełna treść zawiadomienia

Informacja

azbest 2015

Komunikat

Komunikat

Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

w sprawie planowanej w dniach 25-30 września 2015r. akcji doustnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Pełna treść komunikatu

Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2016rok

Roczny Program Współpracy Gminy Hyżne

z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

Wójt Gminy Hyżne zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Hyżne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na 2016 rok”.

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Projekt Rocznego Programu Współpracy Gminy Hyżne z organizacjami pozarządowymi

Formularz konsultacji

Uchwała program 2016

Ogłoszenie

WÓJT GMINY HYŻNE

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA

Szkoły Podstawowej im. gen. Wł. Sikorskiego w Hyżnem, 36-024 Hyżne 615

Pełna treść ogłoszenia

Ogłoszenie

Plakat Hyżne-page-001