banner - large rectangle

Zarządzenie Nr 19/15

ZARZĄDZENIE Nr 19/15
WÓJTA GMINY HYŻNE
z dnia 20 kwietnia 2015 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacji § zadań gminy z zakresu: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, turystyki i krajoznawstwa, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a także powołania Komisji konkursowej.

Pełna treść Zarządzenia

Pełna treść Ogłoszenia

Pełna treść Regulaminu

Komunikat

MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY FUNDUSZY EUROPEJSKICH

 Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim zaprasza na bezpłatne konsultacje dotyczące Funduszy Europejskich.

 Serdecznie zapraszamy mieszkańców ( osoby zamierzające założyć działalność gospodarczą lub podnieść kwalifikacje zawodowe, przedsiębiorców, stowarzyszenia, JST ) na indywidualne konsultacje dotyczące pozyskiwania dotacji z Funduszy Europejskich.

Z pomocy konsultantów będzie można skorzystać 21 kwietnia br. ( wtorek ) w godzinach od 9.00 do 11.00 w Urzędzie Gminy w Hyżnem ( sala narad ).

Celem akcji jest ułatwienie mieszkańcom dostępu do informacji i wiedzy dotyczącej możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich oraz pomoc w sprawnej realizacji projektów.

Szczegółowych informacji udziela:

Główny Punkt Informacyjny
Funduszy Europejskich
 
al.Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
tel.: 17 747 64 15, 17 747 64 82/88
gpi@podkarpackie.pl

Ogłoszenie

Z powodu przerwy świątecznej Urząd Stanu Cywilnego będzie nieczynny w dniach 4-6 kwietnia 2015r.

W sprawie zgonu proszę dzwonić pod numer

660 698 660

Życzenia Wielkanocne

na-strone1

Ogłoszenie

Kółko Rolnicze w Hyżnem wynajmie pomieszczenia na prowadzenie działalności gospodarczej.

Kontakt:  tel. 17/2295012, 696994448

100-lecie urodzin Pani Weroniki Dziopak

W dniu 11 lutego 2015 roku Pani Weronika Dziopak mieszkanka naszej gminy obchodziła  100- lecie urodzin. W tym niezwykłym dniu Jubilatce towarzyszyła najbliższa rodzina oraz przedstawiciele władz: Wójt Gminy Hyżne Pani Krystyna Wojtyło, Zastępca kierownika USC Edyta Bialic oraz Przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Rzeszowie. Uczestnicy tej wzruszającej i niecodziennej uroczystości zaśpiewali Dostojnej Jubilatce „ 200 lat” .

Czytaj więcej

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Wójt Gminy Hyżne 

ogłasza nabór na wolne stanowisko Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – pełny etat

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne