dcm (2)

Ogłoszenie

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO , ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY HYŻNE NA LATA 2016 – 2030

Ogłoszenie

Document-page-001 (2)

Komunikat Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Rzeszowie

Komunikat Inspektoratu Weterynarii w Rzeszowie

Komunikat

Plakat_przekazywanie gospodarstwa_2016-page-001

Ogłoszenie

Plakat-PCPR

Ostrzeżenie meteorologiczne

PKWO_WPK_PDF-page-001 (2)

Apel Krajowej Izby Kominiarzy

W Tarnowie powstał Oddział Krajowej izby Kominiarzy, obejmujący swoim działaniem obszar województwa małopolskiego i podkarpackiego.

Izba działa dla bezpieczeństwa użytkowników budynków zawiązanych z eksploatacją przewodów kominowych i wentylacji. Współpracuje z instytucjami władzy publicznej  oraz organizacjami technicznymi i społecznymi dla ochrony ludności i bezpieczeństwa publicznego w zakresie eliminacji niebezpieczeństwa zaczadzeń, pożarów od urządzeń ogrzewczych i kominowych oraz wybuchów gazu.

Komin będący bardzo istotnym elementem budynku, chociaż zajmującym tylko niewielka jego powierzchnię, może tez być niezwykle groźny. Szczególnie w przypadku pożaru sadzy w nieczyszczonym kominie. Temperatura palącej się sadzy przekracza wówczas nawet 1000 stopni Celsjusza! A taki stan jest wielkim zagrożeniem dla mieszkańców.

Prawidłowo wykonany komin, z certyfikowanych materiałów, regularnie i właściwie konserwowany, będzie bezpiecznie służyć nawet przez dziesięciolecia.

Aby tak właśnie było, należy systematycznie, zgodnie z przepisami, czyścić przewody kominowe od palenisk opalanych paliwem stałym (węglem, drewnem) co 3 miesiące, gazem lub olejem co 6 miesięcy, a przewody wentylacyjne raz do roku. Prace te powinien wykonywać wykwalifikowany kominiarz.

Kontrola przewodów kominowych to kolejny, niezwykle istotny element bezpiecznego użytkowania kominów. Powinna zostać przeprowadzona co najmniej raz do roku przez mistrza kominiarskiego.

Dla zdrowia mieszkańców i ich dobrego samopoczucia potrzebne jest czyste powietrze i sprawne kominy. Taki stan osiągniemy poprzez terminowe wykonywanie powyższych usług kominiarskich.

W załączniku publikujemy „10 przykazań dobrego komina” opracowane przez Krajową Izbę Kominiarzy, jednocześnie pragnąc zachęcić wszystkich mieszkańców Powiatu Rzeszowskiego do stosowania się do zaleceń KIK.

10 przykazań dobrego komina