Zawiadomienie

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zawiadamia, że 30 maja 2016 r. o godzinie 12:00 odbędzie się posiedzenie komisji

NABÓR DZIECI

 do Żłobka „Słoneczko” w Brzezówce

na rok szkolny 2016/2017

Wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka można składać do 10 czerwca 2016 r.  w siedzibie Żłobka „Słoneczko” w Brzezówce.

Nabór dotyczy dzieci w wieku: od ukończenia 1 roku życia do lat 3 zamieszkałych wraz ze swoimi rodzicami (prawnymi opiekunami) na terenie Gminy Hyżne.

Do Żłobka może być przyjęte dziecko spoza Gminy Hyżne, jeżeli Żłobek będzie dysponował wolnymi miejscami.

Wniosek o przyjęcie dziecka do Żłobka „Słoneczko” w Brzezówce

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Wójt Gminy Hyżne

ogłasza nabór na wolne stanowisko

Młodszy referent ds. ochrony środowiska, przyrody, spraw z zakresu pożytku publicznego i wolontariatu

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Informacja o wynikach naboru – podinspektor ds. inwestycji i remontów w zakresie dróg i spraw wodnych

Komunikat

KW_19983_WIW_plik1-page-001

Nabór na wolne stanowisko urzednicze

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne – podinspektor ds. inwestycji i remontów w zakresie dróg i spraw wodnych

Ogłoszenie

zbiórka odpadów-page-001

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Wójt Gminy Hyżne

ogłasza nabór na wolne stanowisko

Sekretarz Gminy w Urzędzie Gminy Hyżne