Rozporządzenie Wojewody Podkarpackiego

Rozporządzenie porządkowe Wojewody Podkarpackiego Nr 10/14 z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa podkarpackiego.

Pełna treść pisma

Rozporządzenie 10/14

Nabór na stanowisko urzędnicze

Wójt Gminy Hyżne 

ogłasza nabór na wolne stanowisko samodzielnego referenta ds. inwestycji i remontów

Zarządzenie

Pełna treść ogłoszenia

Ogłoszenie – sprzedaż drewna

Wójt Gminy Hyżne ogłasza przetarg – licytację ustną na sprzedaż drewna opałowego.
Drewno znajduje się na działce gminnej nr ew. 2429 położonej w miejscowości
Dylągówka obok stadionu.

Pełna treść ogłoszenia

Zarządzenie

Regulamin

 

Zawiadomienie o sesji

POSTANOWIENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE
z dnia 3 grudnia 2014 r.
w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Hyżne

Pełna treść postanowienia

Podziękowanie

Szanowni Wyborcy-1-page-001

Informacja

Protokół wyników głosowania i wyników Wójta gmina Hyżne

Wyniki wyborów samorządowych 16 listopada 2014 r.

 

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW NA WÓJTA GMINY HYŻNE

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW NA RADNYCH GMINY HYŻNE

Informacja

INFORMACJA O SPOSOBIE
GŁOSOWANIA W WYBORACH
16 LISTOPADA 2014 R.