Ogłoszenie

Plakat Hyżne-page-001

Ogłoszenie

Wójt Gminy Hyżne

ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji z budżetu gminy Hyżne na rozwój sportu na rok 2016

Pełna treść ogłoszenia

Ostrzeżenie

PKWO_WPK_PDF-page-001

Zaproszenie

SW

Zawiadomienie

X sesja Rady Gminy Hyżne odbędzie się 25 sierpnia 2015 r. o godz. 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Hyżne.

Pełna treść zawiadomienia

Ogłoszenie

Wójt Gminy Hyżne

ogłasza nabór na stanowisko:

Opiekun świetlicy profilaktyczno-wychowawczej w Klubie Strażaka w Nieborowie

Pełna treść ogłoszenia

Zarządzenie Wójta Gminy Hyżne

w sprawie wyznaczenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2015/2016 naukę w: klasie III szkoły podstawowej, klasie III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, w klasie IV technikum zwanej dalej „szkołami”.

Pełna treść zarządzenia

KOMUNIKAT

 KOMUNIKAT  !!!

 

Zakład Usług Komunalnych i Rekreacyjnych „GOSIR”
w Hyżnem informuje, że z powodu panujących upałów  wzrosło drastycznie zużycie wody  z wodociągu gminnego.

W związku z powyższym ZUKiR „GOSIR” w Hyżnem

apeluje do mieszkańców i instytucji o oszczędny
i racjonalny pobór wody z wodociągu gminnego w tym:

- zaprzestanie podlewania ogródków, trawników, chodników, szklarni, upraw foliowych,

- napełniania basenów,

- mycia pojazdów,

- używania wody pitnej do celów budowlanych oraz wszelkich innych nie zawiązanych bezpośrednio
z potrzebami socjalnymi i higieniczno – sanitarnymi mieszkańców.

 

Niedostosowanie się do powyższego komunikatu skutkować będzie  przerwami w dostawie wody
dla mieszkańców !