Projekt pt. „Nowe umiejętności” realizowany w ramach POKL współfinansowanego ze środków EFS

Promocja_projektu-page-001

Informacja

Informacja o zebranym azbeście-1-page-001

Zawiadomienie

XLVI   sesja  Rady   Gminy  Hyżne   odbędzie   się   30   października   2014   r. o godz. 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Hyżne.

Pełna treść zawiadomienia

Informacja

Informacja

Spotkania przedwyborcze z kandydatami startującymi  w wyborach samorządowych na Wójta Gminy Hyżne, radnych gminy, powiatu oraz sejmiku województwa odbędą się w następujących miejscowościach w dniach:

26.10.2014r.:

Nieborów: godz. 10.00

Hyżne: godz. 17.00

09.11.2014r.:

Grzegorzówka: godz. 12.00

Wólka Hyżneńska: 16.30

11.11.2014r.:

Dylągówka: godz. 16.00

Informacja

Spotkania przedwyborcze z kandydatami startującymi w wyborach samorządowych na Wójta Gminy Hyżne, radnych gminy, powiatu oraz sejmiku województwa odbędą się w dniu 19 października 2014r. w następujących miejscowościach:
Szklary: godz. 9.00
Brzezówka: godz. 16.00

Ogłoszenie

UWAGA

Dotyczy: Przebudowa drogi powiatowej nr 1419R Grzegorzówka – Wólka Hyżneńska – Hadle Szklarskie w km 0+000 do 1+300

Od 8 października do 10 października zostanie ograniczony ruch na drodze powiatowej nr 1419R, od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1420R Wólka Hyżneńska – Jawornik Polski do Domu Strażaka w Grzegorzówce.

Zalecamy korzystanie z publicznych oraz wewnętrznych dróg gminnych, dla pojazdów do 3,5t.

Dzień Seniora 2014

W dniu 27 września 2014 roku w naszej gminie odbył się Dzień Seniora połączony z jubileuszem złotych godów. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 16.00 mszą świętą w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny w Hyżnem, którą celebrował ksiądz prałat Marek Gajda. Podczas uroczystej mszy świętej śpiewał chór seniorów z Portugalii. Ciąg dalszy uroczystości odbył się w Hali Sportowej przy Gimnazjum w Hyżnem. Oficjalnego otwarcia dokonał Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Hyżnem Pan Antoni Ossoliński, który wraz z Panią Wójt Krystyną Wojtyłą przywitał Seniorów oraz zaproszonych gości.

W spotkaniu udział wzięli Ksiądz Marek Gajda Proboszcz Parafii Hyżne, Radni Powiatowi: Pan Antoni Ossoliński i Pani Jolanta Budyka, Radni Gminy Hyżne oraz Sołtysi, a także Stowarzyszenie Krystyn Podkarpackich wraz z grupą gości z Portugalii.

Niezwykle szczególnym i podniosłym momentem było wręczenie przez Panią Wójt medali w związku z jubileuszem długoletniego pożycia małżeńskiego, które przyznane zostały postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  następującym  parom:

  1. Państwu Marii i Józefowi Bukała
  2. Państwu Józefie i Edwardowi Dziura
  3. Państwu Janinie i Stanisławowi Janik
  4. Państwu Marii i Edwardowi Kmiotek
  5. Państwu Kazimierze i Marianowi Kotarba
  6. Państwu Eugenii i Marianowi Słupek
  7. Państwu Józefie i Stefanowi Ślemp
  8. Państwu Zofii i Józefowi Szpindor
  9. Państwu Julii i Krzysztofowi Wojtyło

 Pani Wójt oraz ksiądz proboszcz Marek Gajda złożyli także życzenia i wręczyli wiązanki kwiatów oraz pamiątkowe dyplomy najstarszym mieszkańcom naszej gminy: Panu Stanisławowi Pleśniak, Pani Felicji Gwizdała, Panu Tadeuszowi Kłoda oraz Panu Tadeuszowi Gudyka. Wszyscy zebrani odśpiewali im uroczyste „Sto lat”. Spotkanie umiliły występy tańca towarzyskiego Klubu „Signum Dance”, który zaprezentował tańce standardowe i latynoamerykańskie oraz Zespołu Pieśni i Tańca Hyżniacy wraz z Kapelą Ludową, która przygrywała melodie podczas całej uroczystości.

Informacja

komunikat 19_09_14

Informacja o rozkładzie jazdy na czas remontu

rozkład jazdy na czas remontu-page-001rozkład jazdy na czas remontu-page-001rozkład jazdy na czas remontu-page-001