Projekt pt. „Nowe umiejętności” realizowany w ramach POKL współfinansowanego ze środków EFS

Promocja_projektu-page-001

Informacja

Informacja

Spotkania przedwyborcze z kandydatami startującymi  w wyborach samorządowych na Wójta Gminy Hyżne, radnych gminy, powiatu oraz sejmiku województwa odbędą się w następujących miejscowościach w dniach:

26.10.2014r.:

Nieborów: godz. 10.00

Hyżne: godz. 17.00

09.11.2014r.:

Grzegorzówka: godz. 12.00

Wólka Hyżneńska: 16.30

11.11.2014r.:

Dylągówka: godz. 16.00

Informacja

Spotkania przedwyborcze z kandydatami startującymi w wyborach samorządowych na Wójta Gminy Hyżne, radnych gminy, powiatu oraz sejmiku województwa odbędą się w dniu 19 października 2014r. w następujących miejscowościach:
Szklary: godz. 9.00
Brzezówka: godz. 16.00

Ogłoszenie

UWAGA

Dotyczy: Przebudowa drogi powiatowej nr 1419R Grzegorzówka – Wólka Hyżneńska – Hadle Szklarskie w km 0+000 do 1+300

Od 8 października do 10 października zostanie ograniczony ruch na drodze powiatowej nr 1419R, od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1420R Wólka Hyżneńska – Jawornik Polski do Domu Strażaka w Grzegorzówce.

Zalecamy korzystanie z publicznych oraz wewnętrznych dróg gminnych, dla pojazdów do 3,5t.

Dzień Seniora 2014

W dniu 27 września 2014 roku w naszej gminie odbył się Dzień Seniora połączony z jubileuszem złotych godów. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 16.00 mszą świętą w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny w Hyżnem, którą celebrował ksiądz prałat Marek Gajda. Podczas uroczystej mszy świętej śpiewał chór seniorów z Portugalii. Ciąg dalszy uroczystości odbył się w Hali Sportowej przy Gimnazjum w Hyżnem. Oficjalnego otwarcia dokonał Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Hyżnem Pan Antoni Ossoliński, który wraz z Panią Wójt Krystyną Wojtyłą przywitał Seniorów oraz zaproszonych gości.

W spotkaniu udział wzięli Ksiądz Marek Gajda Proboszcz Parafii Hyżne, Radni Powiatowi: Pan Antoni Ossoliński i Pani Jolanta Budyka, Radni Gminy Hyżne oraz Sołtysi, a także Stowarzyszenie Krystyn Podkarpackich wraz z grupą gości z Portugalii.

Niezwykle szczególnym i podniosłym momentem było wręczenie przez Panią Wójt medali w związku z jubileuszem długoletniego pożycia małżeńskiego, które przyznane zostały postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  następującym  parom:

  1. Państwu Marii i Józefowi Bukała
  2. Państwu Józefie i Edwardowi Dziura
  3. Państwu Janinie i Stanisławowi Janik
  4. Państwu Marii i Edwardowi Kmiotek
  5. Państwu Kazimierze i Marianowi Kotarba
  6. Państwu Eugenii i Marianowi Słupek
  7. Państwu Józefie i Stefanowi Ślemp
  8. Państwu Zofii i Józefowi Szpindor
  9. Państwu Julii i Krzysztofowi Wojtyło

 Pani Wójt oraz ksiądz proboszcz Marek Gajda złożyli także życzenia i wręczyli wiązanki kwiatów oraz pamiątkowe dyplomy najstarszym mieszkańcom naszej gminy: Panu Stanisławowi Pleśniak, Pani Felicji Gwizdała, Panu Tadeuszowi Kłoda oraz Panu Tadeuszowi Gudyka. Wszyscy zebrani odśpiewali im uroczyste „Sto lat”. Spotkanie umiliły występy tańca towarzyskiego Klubu „Signum Dance”, który zaprezentował tańce standardowe i latynoamerykańskie oraz Zespołu Pieśni i Tańca Hyżniacy wraz z Kapelą Ludową, która przygrywała melodie podczas całej uroczystości.

Informacja

komunikat 19_09_14

Informacja o rozkładzie jazdy na czas remontu

rozkład jazdy na czas remontu-page-001rozkład jazdy na czas remontu-page-001rozkład jazdy na czas remontu-page-001

Informacja

Ograniczenia komunikacji

PKS w Rzeszowie S.A. informuje, że w związku z czasowym zamknięciem drogi na odcinku Grzegorzówka – Wólka Hyżneńska, z uwagi na remont usuwiska w ciągu drogi wojewódzkiej od dnia 03.09.2014 r do czasu naprawy usuwiska na liniach Rzeszów – Grzegorzówka, Hyżne Nowa Wieś, Wólka Hyżneńska wprowadzone zostają następujące zmiany w komunikacji:

- Kursy na trasie Grzegorzówka – Rzeszów z godz. 05:30 oraz 06:50 będą wykonywane przez Borówki
- Kursy na trasie Rzeszów – Grzegorzówka z godz. 13:25 oraz 15:35 będą wykonywane przez Borówki
- Kurs z przystanku Hyżne Nowa Wieś skrz. do Rzeszowa z godz. 06:50 wykonywany będzie z Grzegorzówki o godz. 06:50
- Kurs z Rzeszowa do przystanku Hyżne Nowa wieś skrz. z godz.12:25 wykonywany będzie do przystanku Wólka Hyżneńska Sklep przez Dylągówkę skrz., Borówki, Hyżne Nowa Wieś.

Pozostałe kursy będą realizowane do i z przystanku Dylągówka szkrz.

Za utrudnienia przepraszamy.

Utrudnienia występujące na drodze wojewódzkiej administrowanej przez PZDW w Rzeszowie

KOMUNIKAT SPECJALNY
UWAGA !!!

Dotyczy: Wyłączenie z ruchu odcinka drogi wojewódzkiej nr 877 w m. Wólka Hyżneńska

Od najbliższej środy (3 września br.) w związku z prowadzeniem robót budowlanych związanych z realizacją zadania „Zabezpieczenie osuwiska i korpusu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik – Szklary w km 62+692 – 62+737 w m. Wólka Hyżneńska” zostanie całkowicie zamknięty dla ruchu pojazdów wyżej wymieniony odcinek drogi.
Ograniczenie zostanie wprowadzone do odwołania (około 1 miesiąca).

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich przeprasza za utrudnienia i apeluje do kierowców
o bezpieczną jazdę zgodnie z tymczasowym oznakowaniem.

Objazdy

dla pojazdów o ciężarze całkowitym do 3,5 tony

kierunek Dylągówka – Łańcut:
drogą wojewódzką nr 878 w m. Hyżne drogą gminną 108453R drogą powiatową 1418
do m. Grzegorzówka i dalej drogą wojewódzką nr 877

kierunek Łańcut – Dylągówka:
w m. Grzegorzówka na drogę powiatową 1418 drogą gminną 108453R do m. Hyżne drogą wojewódzką nr 878 do m. Dylągówka i dalej drogą wojewódzką nr 877

dla pojazdów ciężarowych o ciężarze całkowitym powyżej 3,5 tony

kierunek Dylągówka – Łańcut:
drogą wojewódzką nr 878 (przez Rzeszów) lub drogą wojewódzką nr 835 i 881 przez Kańczugę

kierunek Łańcut – Dylągówka:
(przez Rzeszów) – drogą krajową nr 4, następnie drogą wojewódzką nr 878 lub drogą wojewódzką nr 881 i 835 przez Kańczugę

utrudnienia Wolka Hyznenska-page-001