Montaż i instalacja Odnawialnych Źródeł Energii na/w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Hyżne

Regulamin naboru

Szacowane koszty

Oświadczenie, Kryteria OZE

Deklaracja OZE RPOWP

Ankieta doboru OZE

Ogłoszenie

Document-page-001 (3)

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Wójt Gminy Hyżne

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Samodzielnego referenta ds. obsługi informatycznej i ochrony informacji niejawnych

Pełna treść ogłoszenia

Ogłoszenie

SKM_C454e16100613000-page-001

Ogłoszenie

Ogłoszenie Wójta Gminy Hyżne z dnia 05.10.2016 r. w sprawie przyjmowania wniosków o powołanie na rzeczoznawców w celu szacowania wartości zwierząt u rolników

Pełna treść ogłoszenia

Wniosek

Oświadczenie – staż

Oświadczenie- ekologia

Ogłoszenie

Projekt Rocznego Programu Współpracy Gminy Hyżne z Organizacjami Pozarządowymi na 2017 rok 

Ogłoszenie o konsultacjach

Pełna treść ogłoszenia

Projekt

Uchwała

Formularz

Komunikat

PKWO_WPK_PDF-page-001 (3)

ZYSK Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

projekt