plakat program sikorski

plakat sikorski c logo - poprawiony

 

REGULAMIN XIV ZLOTU SZLAKIEM RODOWODU GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO IV RAJDU ROWEROWEGO

Ogłoszenie o konkursie

OGŁOSZENIE O KONKURSIE „Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu” ogłasza konkurs na stanowisko Specjalista do spraw organizacyjno – promocyjnych

Ogłoszenie o konkursie

OGŁOSZENIE O KONKURSIE „Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu” ogłasza konkurs na stanowisko Specjalista do spraw projektowych

Informacja

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne – Sekretarz Gminy w Urzędzie Gminy Hyżne

Ogłoszenie – Wyłożenie spisu wyborców

OGŁOSZENIE
 
     Wójt Gminy Hyżne informuje, że spis wyborców sporządzony w celu przeprowadzenia przedterminowych wyborów Sołtysa Sołectwa Brzezówka zarządzonych na dzień 26 czerwiec 2016 r. wyłożony jest do publicznego wglądu w pokoju nr 10 Urzędu Gminy Hyżne
w dniach pracy Urzędu w godzinach od 7:30 do 15:30.
 
 

Komunikat

PKWO_WPK_PDF 43-page-001

Nabór na wolne stanowisko

Informacja o wynikach naboru – Młodszy referent ds. ochrony środowiska, przyrody spraw z zakresu pożytku publicznego i wolontariatu