Nabór wniosków

SKM_C454e15051908040_0001

Ogłoszenie

zbiorka odpadow wielkogabarytowych 2015-page-001

Ogłoszenie

WÓJT GMINY HYŻNE

dnia 8 maja 2015 r.

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA Szkoły Podstawowej w Brzezówce, 36-024 Hyżne

Uroczystość wręczenia medali

W dniu 28 kwietnia 2015 r. w Jednostce Wojskowej Pierwszego Batalionu Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie, odbyła się uroczystość wręczenia medali” Za Zasługi dla Obronności Kraju” – polskiego odznaczenia wojskowego przyznanego przez Ministra Obrony Narodowej rodzicom, których dzieci wzorowo pełniły służbę wojskową w szeregach Wojska Polskiego.

Medale_2015_007


Czytaj więcej

banner - large rectangle

Zarządzenie Nr 19/15

ZARZĄDZENIE Nr 19/15
WÓJTA GMINY HYŻNE
z dnia 20 kwietnia 2015 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacji § zadań gminy z zakresu: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, turystyki i krajoznawstwa, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a także powołania Komisji konkursowej.

Pełna treść Zarządzenia

Pełna treść Ogłoszenia

Pełna treść Regulaminu

Komunikat

MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY FUNDUSZY EUROPEJSKICH

 Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim zaprasza na bezpłatne konsultacje dotyczące Funduszy Europejskich.

 Serdecznie zapraszamy mieszkańców ( osoby zamierzające założyć działalność gospodarczą lub podnieść kwalifikacje zawodowe, przedsiębiorców, stowarzyszenia, JST ) na indywidualne konsultacje dotyczące pozyskiwania dotacji z Funduszy Europejskich.

Z pomocy konsultantów będzie można skorzystać 21 kwietnia br. ( wtorek ) w godzinach od 9.00 do 11.00 w Urzędzie Gminy w Hyżnem ( sala narad ).

Celem akcji jest ułatwienie mieszkańcom dostępu do informacji i wiedzy dotyczącej możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich oraz pomoc w sprawnej realizacji projektów.

Szczegółowych informacji udziela:

Główny Punkt Informacyjny
Funduszy Europejskich
 
al.Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
tel.: 17 747 64 15, 17 747 64 82/88
gpi@podkarpackie.pl

Ogłoszenie

Z powodu przerwy świątecznej Urząd Stanu Cywilnego będzie nieczynny w dniach 4-6 kwietnia 2015r.

W sprawie zgonu proszę dzwonić pod numer

660 698 660