Informacja

NABÓR DZIECI

   do Żłobka „Słoneczko” w Brzezówce

na rok szkolny 2015/2016

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka” należy składać w dniach 30.11.2015r. – 04.12.2015r. od godz. 8.00 do15.30,  w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Hyżnem  (budynek Urzędu Gminy – pokój nr 21, IV piętro).

 

Nabór dotyczy dzieci w wieku od ukończenia 1 roku życia do lat 3 zamieszkałych wraz ze swoimi rodzicami (prawnymi opiekunami) na terenie Gminy Hyżne.

Do Żłobka może być przyjęte dziecko spoza Gminy Hyżne, jeżeli Żłobek będzie dysponował wolnymi miejscami.

Wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka -Brzezówka

DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU

Ogłoszenie

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Hyżnem zaprasza do składania ofert na przewóz gorących posiłków ze Szkoły Podstawowej w Dylągówce dla uczniów do następujących szkół:
  1. Szkoły Podstawowej w Szklarach,
  2. Szkoły Podstawowej w Grzegorzówce,
  3. Szkoły Podstawowej w Wólce Hyżneńskiej,
  4. Szkoły Podstawowej w Brzezówce.

Termin wykonania usługi: od 04.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
Przewóz posiłków odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej w godzinach 9.00 – 11.00.

Pełna treść ogłoszenia
Formularz ofertowy wykonawcy

Informacja

Lista kandydatów spełniających dane formalne na stanowisko księgowego Żłobka w Brzezówce

Ogłoszenie

Wójt Gminy Hyżne ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Żłobka „ Słoneczko” w Brzezówce ​36-024 Hyżne, Brzezówka 110

Integracja międzypokoleniowa

W ostatnim czasie  Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły Podstawowej w Grzegorzówce „Przyjazna Szkoła”  zrealizowało kolejne zadanie publiczne współfinansowane ze środków Urzędu Gminy w Hyżnem nt.”Integracja międzypokoleniowa poprzez nawiązywanie relacji młodzieży szkolnej z osobami starszymi mieszkającymi na terenie gminy Hyżne”.

Integracja 003

Integracja 016


Czytaj więcej

Informacja

Document-page-001

Ogłoszenie

Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Hyżnem ogłasza nabór na stanowisko księgowego Żłobka w Brzezówce 36-024 Hyżne, Hyżne 103

Ogłoszenie

Wójt Gminy Hyżne ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Żłobka „Słoneczko” w Brzezówce 36-024 Hyżne, Brzezówka 110