Ogłoszenie

SKM_C454e15070611190_0001

Zaproszenie

SKM_C454e15062511400_0001 — kopia

Zaproszenie

XIII ZLOT

 

Regulamin rajdu

Ogłoszenie

Plakat szkolenia w Inter-Klubach, Corel, Excel III-page-001

OGŁOSZENIE

Z uwagi na obniżenie się poziomu wód gruntowych na terenie województwa podkarpackiego a tym samym obniżenie się poziomu wód w studniach zasilających wodociąg Gminny związanym z długotrwałym brakiem opadów atmosferycznych, mając na względzie konieczność utrzymania dostaw wody do odbiorców, Zakład Usług Komunalnych i Rekreacyjnych „GOSIR” w Hyżnem prosi mieszkańców Gminy Hyżne o używanie wody z gminnej sieci wodociągowej tylko do celów socjalno-bytowych. Szczególnie o nie używanie wody wodociągowej do podlewania ogródków, terenów zielonych, nawadniania gruntów, napełniania basenów, oczek wodnych, cystern używanych w budownictwie mycia samochodów itp.

Ponadto wszystkich mieszkańców, instytucje, zakłady pracy z terenu Gminy Hyżne prosimy o oszczędne i racjonalne korzystanie z wody pitnej.

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE Nr 34/15

WÓJTA GMINY HYŻNE

z dnia 28 maja 2015 r.

w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań gminy z zakresu:

 

Szkolenia w Inter-Klubach

Regionalne Towarzystwo Rolno-page-001

Nabór wniosków

SKM_C454e15051908040_0001