BEZPŁATNE PORADY PRAWNE I PSYCHOLOGICZNE

Informujemy, że w budynku Urzędu Gminy Hyżne od stycznia do grudnia 2015 r. będą udzielane bezpłatne porady prawne i psychologiczne dla osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz członków ich rodzin. Osobom pokrzywdzonym przestępstwem,  w uzasadnionych wypadkach będzie możliwość pokrycia kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową, także na zasadach indywidualnego kształcenia, odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych. Będzie również możliwość pokrywania kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielenia schronienia, finansowanie dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny, finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskaniem świadczeń oraz kosztów żywności lub bonów żywnościowych jak również pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej.

Porady prawne:

Każda środa miesiąca: 14.00 – 16.30

Porady psychologiczne:

Druga i trzecia środa miesiąca: 13.00 – 15.30

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Wójt Gminy Hyżne 

ogłasza nabór na wolne stanowisko Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – pełny etat

Pełna treść ogłoszenia

Zarządzenie nr 7/2015

ZARZĄDZENIE Nr 7/15
WÓJTA GMINY HYŻNE
z dnia 9 stycznia 2015 r.

w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich oraz ustalenia terminów zebrań wiejskich.

 

Nabór na stanowisko urzędnicze

Wójt Gminy Hyżne 

ogłasza nabór na wolne stanowisko samodzielnego referenta ds. inwestycji i remontów

 

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne

Zawiadomienie o sesji

III sesja Rady Gminy Hyżne odbędzie się 30 grudnia 2014 r. o godz. 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Hyżne.

Pełna treść zawiadomienia

Życzenia Bożonarodzeniowe

zyczenia2

Rozporządzenie Wojewody Podkarpackiego

Rozporządzenie porządkowe Wojewody Podkarpackiego Nr 10/14 z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa podkarpackiego.

Pełna treść pisma

Rozporządzenie 10/14

Nabór na stanowisko urzędnicze

Wójt Gminy Hyżne 

ogłasza nabór na wolne stanowisko samodzielnego referenta ds. inwestycji i remontów

Zarządzenie

Pełna treść ogłoszenia