Święto Plonów – Nieborów 2014

SKM_C454e14081808180-page-001

Ogłoszenie

Informacja

afrykanski pomor swin

 

Informacja dla hodowców trzody chlewnej dotycząca afrykańskiego pomoru świń

Ogłoszenie

Na podstawie uchwały Nr XLI/316/10 Rady Gminy Hyżne z dnia 27 października 2010r. w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu (Dz. Urz. Woj . z 2010r. nr 123, poz.2427)

Wójt Gminy Hyżne
ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji z budżetu gminy Hyżne
na rozwój sportu na rok 2015

Pełna treść ogłoszenia

Ostrzeżenie meteorologiczne

om59-page-001

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Wójt Gminy Hyżne zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Hyżne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na 2015 rok”.

Pełna treść ogłoszenia

Uchwała

Projekt

Formularz

Zawiadomienie

XLV    sesja    Rady    Gminy    Hyżne    odbędzie    się    11    sierpnia    2014 r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Hyżne.

Pełna treść zawiadomienia

Informacja dotycząca Karty Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom
z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia
o niepełnosprawności. 

Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania
z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”.

Informacje na temat przysługujących zniżek znajdują się na stronie www.rodzina.gov.pl

 

Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny należy składać
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Hyżnem, 36-024 Hyżne 628.

Pełna treść informacji