Przebudowa drogi w kierunku Mitała w sołectwie Brzezówka

Przebudowa drogi gminnej w kierunku „Mitała” (nr. dz. 215/5 i 162/2) w miejscowości Brzezówka. W ramach prac dokonano utwardzenia drogi o łącznej długości 1540,00 m, w tym:

  • nawierzchnia z kruszywa łamanego gr. 6 cm  – 425,00 m2;
  • nawierzchnia z kruszywa łamanego gr. 8 cm  – 875,00 m2;
  • zupełnienie kolein- wykonanie pasów jezdnych – 1 020,00 m2.

Koszt inwestycji wyniósł 28 141,72 zł, w całości pokryty ze środków Funduszu Sołeckiego, zadanie zrealizowano w terminie od 16.07.2020 r. do dnia 28.09.2020 r.