ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady Gminy Hyżne informuje, że XLI sesja Rady Gminy Hyżne odbędzie się 3 czerwca 2022 r. o godz. 11:00 w sali obrad Urzędu Gminy Hyżne.

Program sesji:

 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia stanowiska Komisji Rewizyjnej.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przeworskiemu.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2022 roku
  z przeznaczeniem na realizację  zadań z zakresu poprawy gospodarki kanalizacyjnej na terenie Gminy Hyżne.
 5. Podjęcie uchwały sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wólka Hyżneńska i Grzegorzówka – dokumentacja projektowa”.
 6. Podęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Hyżne na 2022 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2033.
 8. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Hyżne z organizacjami pozarządowymi w roku 2021.
 9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Hyżnem za rok 2021.
 10. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Hyżne za 2021 rok.
 11. Informacje z działalności wójta w okresie między sesjami.
 12. Sprawy różne.

Adres strony internetowej, na której będzie transmitowany obraz i dźwięk z sesji:
https://portal.posiedzenia.pl/HYZNE

Adres strony internetowej, na której będzie udostępniony archiwalny zapis obrazu
i dźwięku: https://portal.posiedzenia.pl/HYZNE

Przewodniczący Rady Gminy Hyżne

Opublikowany przez Opublikowano: 31 maja 11:05, 2022

Udostępnij znajomym

image_pdfimage_print