Szanowni Państwo!

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu pn. „(Re)start zawodowy II”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,  w ramach Programu Operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Priorytet VII. Regionalny rynek pracy Działanie 7.1. Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy- projekty konkursowe, przesyłamy Państwu informację o możliwości skorzystania ze wsparcia dla osób bezrobotnych.  

Do udziału w projekcie zapraszamy:

 • kobiety i mężczyzn w wieku – 30 lat i więcej
 • zamieszkujące  na terenie województwa podkarpackiego
 • niepracujące, w tym bezrobotne zarejestrowane lub nie zarejestrowane w Powiatowym
 • Urzędzie Pracy, bierne zawodowo
 • posiadające niskie kwalifikacje zawodowe (do poziomu ISCED 3)
 • nie otrzymujące jednocześnie wsparcia w więcej niż jednym projekcie z zakresu aktywizacji zawodowej dofinansowanym ze środków EFS

W ramach projektu oferujemy:

 • indywidualne poradnictwo zawodowe i psychologiczne, w tym opracowanie IPD
 • grupowe poradnictwo zawodowe,
 • szkolenia kwalifikacyjne i kompetencyjne
 • 5 miesięczne staże zawodowe z wynagrodzeniem stażowym,
 • wsparcie pośrednika pracy

Dodatkowo zapewniamy:

 • stypendium szkoleniowe za udział w szkoleniach kwalifikacyjnych i kompetencyjnych,
 • zwrot kosztów opieki nad dziećmi do lat 7 i osobami zależnymi,
 • zwrot kosztów dojazdu
 • materiały szkoleniowe
 • catering

Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu. W załączeniu przesyłamy materiały informacyjne dotyczące projektu.

Biuro projektu:
,,(Re)start zawodowy II”
Lawendowa 1, 35-605 Rzeszów
restartzawodowy2@gmail.com
tel. 883 004 112
 

  Opublikowany przez Opublikowano: 8 kwietnia 12:46, 2022

  Udostępnij znajomym

  image_pdfimage_print