Przystępujemy do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na stabilizację osuwiska koło Remizy OSP w Hyżnem. Wczoraj podpisaliśmy umowę z Wykonawcą.

Koszt dokumentacji wyniesie 178 999,44 zł, z czego z budżetu gminy wydamy 35 800,44 zł. Na pozostałą kwotę udało nam się pozyskać dofinansowanie ze środków Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

Dokumentacja projektowa to ostatni krok przed wykonaniem prac zabezpieczających osuwisko. Jest to proces długotrwały i niełatwy…

Do tej pory wykonaliśmy kartę osuwiska, wpisaliśmy obszar do „Rejestru terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy”, założyliśmy kartę rejestracyjną osuwiska, opracowaliśmy projekt robót geologicznych i wykonaliśmy odwierty badawcze, opracowaliśmy dokumentację geologiczno-inżynierską.

    Opublikowany przez Opublikowano: 26 maja 13:34, 2023

    Udostępnij znajomym

    image_pdfimage_print