DECYZJA

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

 Działając na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art., 84 i art. 85 ust. 1. I  ust.  2  pkt  2  ustawy  z  dnia  3  października  2008  r.  o  udostępnianiu  informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.) w związku z§ 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) po rozpatrzeniu wniosku Inwestora – Zarządu Województwa Podkarpackiego al. Lukas7.a Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów działającego przez Pełnomocnika Pana Marcina Szeremety z firmy PROMOST CONSULTING sp. z o.o. k.  z  dnia  21  września  2021  r.  (data  wpływu 22.09Q.2021  r.)  w sprawie wydania  decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:

  • ,,Rozbudowa drogi wojewódzkiej 878 Stobierna – Rzeszów – Dylągówka na odcinku Kielnarowa – Dylągówka wraz z rozbiórką, budową, przebudową niezbędnej infrastruktury, budowli i urządzeń budowlanych”
  • ,,Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej 877 Naklik – Leżajsk- Łańcut – Dylągówka – Szklary na odcinku Dylągówka – Szklary oraz drogi wojewódzkiej nr 878 Stobierna Rzeszów Dylągówka w m. Dylągówka wraz z rozbiórką, budową, przebudową niezbędnej infrastruktury, budowli i urządzeń budowlanych”,
  • ,,Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Wysokie – Biłgoraj – Sieniawa – Przeworsk – Kańczuga – Dynów – Grabownica Starzeńska na odcinku  Szklary  – Bachórz wraz z rozbiórką, budową, przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych”,
Opublikowany przez Opublikowano: 1 czerwca 11:24, 2022

Udostępnij znajomym

image_pdfimage_print