Turystyka

NAJDŁUŻSZY TUNEL KOLEJKI WĄSKOTOROWEJ W EUROPIE

W Szklarach znajduje się najdłuższy i najstarszy tunel kolejki wąskotorowej. Powstał on, podobnie jak kolejka, na początku XX w. i ma długość 602 m. Tunelem biegnie torowisko Przeworskiej Kolei Dojazdowej. Kursuje tu turystyczna kolejka Pogórzanin. [GALERIA]
https://kolejka-pogorzanin.pl/

SZLAKI TURYSTYCZNE

Zielony Szlak im. gen. Władysława Sikorskiego: Borówki − Nowa Wieś (gm. Hyżne) − Hyżne − Błażowa − Rezerwat „Mójka” − Kąkolówka − Rezerwat „Wilcze” − Wilcze (510 m n.p.m.), długość odcinka 26 km;

Szlak niebieski, górski o długości 40 km, prowadzący z Białej poprzez Matysówkę, Dolinę Chmielnika, Grzegorzówkę, Bachórz do Dynowa;

Szlak czarny o długości 5 km, w całości przebiegający w granicach gminy Hyżne, prowadzący z Dylągówki, obok zbiornika wodnego na Srebrniku, Ostrą Górę do Leśnictwa Hyżne.

https://mapa-turystyczna.pl/trail/5245#49.93084/22.16955/12

PUNKTY WIDOKOWE

Niewątpliwą atrakcją gminy Hyżne są punkty widokowe. Można z nich podziwiać piękne i rozległe krajobrazy. Takie punkty znajdują się w następujących miejscach:

Borówki z widokiem na dolinę Tatyny i wieś Hyżne,

przysiółek Nowa Wieś z widokiem na dolinę Tatyny i wieś Hyżne, dolinę Ryjaka, kocioł źródliskowy rzeki Mleczki,

przysiółek Kanada z widokiem na dolinę Mleczki,

nad Hyżnem z widokiem na doliny Tatyny i Mleczki,

przy drodze Błażowa – Hyżne z widokiem na dolinę Tatyny i Srebrnika,

przy drodze Szklary – Jawornik Polski z widokiem na dolinę Szklarki.

TRASY ROWEROWE

Przez gminę prowadzi trasa rowerowa o długości 29,8 km, tworząca pętlę zaczynającą się przy kościele w Hyżnem. Biegnie przez Dylągówkę – Szklary – Dylągówkę – Grzegorzówkę – Borówki – Brzezówkę – Hyżne.

WYCIĄG NARCIARSKI

Na terenie gminy, w miejscowości Dylągówka zlokalizowany jest wyciąg narciarski „Ostra Góra” wraz z infrastrukturą towarzyszącą (szałas wypoczynkowy, wypożyczalnia sprzętu). Długość trasy zjazdowej wynosi 320 m, długość trasy turystycznej 450 m, przepustowość 900 os/h.
https://www.facebook.com/OstraGoraDylagowka

ZALEW W DYLĄGÓWCE

Tuż obok stoku narciarskiego „Ostra Góra” w Dylągówce u podnóża wzniesienia porośniętego lasem iglastym rozciąga się akwen wodny o pow. 1,5 ha.

Wstecz