Remont i umocnienie rowu w sołectwie Brzezówka na działce nr 796 k p. Ossolińskiej

Roboty budowlane polegały na umocnieniu rowu prefabrykatami betonowymi na odcinku około 90 m. Dno rowu zostało umocnione korytkami betonowymi, korytami kolejowymi na ławie z kruszywa łamanego, a skarpy umocniono płytami ażurowymi.

Łączna wartość robót wyniosła 23 040,36 . Część zadania została sfinansowana z Funduszu Soleckiego wsi Brzezówka w wysokości 21 594,69 zł.

 

Wstecz