Remont zjazdu przy placu zabaw wraz z utwardzeniem miejsc postojowych w sołectwie Nieborów

W ramach zadania wykonano remont zjazdu wraz z utwardzeniem miejsc postojowych przy placu zabaw.

Wartość robót wyniosła 6 246,67 zł, w całości sfinansowana z Funduszu Sołeckiego.