Wykonanie odbojówki wokół Domu Strażaka w Wólce Hyżneńskiej

W ramach zadania zakupiony został materiał w celu wykonania odbojówki wokół budynku remizy OSP, zadanie wykonali ochotnicy z OSP Wólka Hyżneńska.

Wartość zakupionych materiałów wyniosła 5 499,99 zł, w całości sfinansowana z Funduszu Sołeckiego.