Modernizacja Budynku OSP w Szklarach

Zakres prac obejmował: wykonanie wylewki, ścianek działowych, ułożenie płytek, murowanie ścian, wykonanie tynków wewnętrznych, instalacji c.o., instalacji c.w.u., instalacji elektrycznej oraz wykonanie wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej.

Dodatkowo zakupiono 130 szt. krzeseł.

Łączna wartość zadania wyniosła 84 423,79 zł, w tym 67 414,70 zł ze środków Funduszu Sołeckiego.

Wstecz