Modernizacja budynku OSP w Grzegorzówce

W ramach zadania wykonano nową instalację elektryczną, rozpoczęto prace remontowe na głównej sali ze sceną oraz zostały zakupione krzesła. W zadaniu czynnie uczestniczyli Strażacy z OSP Grzegorzówka.

Łączna wartość zadania wyniosła 27 214,70 zł, w całości sfinansowana z Funduszu Sołeckiego wsi Grzegorzówka.

Wstecz