Modernizacja kanalizacji deszczowej przy szkole podstawowej w Szklarach

Zadanie obejmowało wykonanie modernizacji odcinka kolektora kanalizacji deszczowej, która uległa awarii powodując uszkodzenia na trasie jej przebiegu, zdemontowano istniejący rozszczelniony rurociąg z prefabrykatów betonowych i zastąpiono go rurami z tworzywa wraz z robotami towarzyszącymi takimi, jak montaż studni czy odtworzenie nawierzchni na trasie kolektora.

Łączna wartość zadania wyniosła 120 000,00 zł sfinansowana w całości ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wstecz