Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Dylągówce

W ramach zadania wykonano poprawę istniejącej elewacji z desek, wyremontowano komin, zamontowano pas nad rynnowy, miejscowo został uszczelniony dach, naprawiono rynny, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową na nową wraz z montażem parapetów i krat okiennych.

Łączna wartość zadania wyniosła 42 021,62 zł, w tym środki z Funduszu Sołeckiego wsi Dylągówka w wysokości 30 000,00 zł.

Wstecz