Zagospodarowanie terenu zielonego wokół zalewu w miejscowości Dylągówka

Inwestycja została w całości sfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a jej łączny koszt wyniósł 189 532,13  zł.  Obok  zalewu  w  Dylągówce  zostało  wybudowane  boisko  do  siatkówki  plażowej o powierzchni około 280m2. Prace obejmowały usunięcie pozostałości po starym boisku, niwelację terenu, wykonanie płyty boiska gr. 25cm z piasku na geowłókninie separacyjnej oraz montaż nowych atestowanych urządzeń: słupków, siatki z naciągiem oraz linii boiska.

W ramach zadania została również wykonana droga zapewniająca dojazd do zalewu, która była w złym stanie technicznym, posiadała liczne ubytki, deformacje i koleiny. Zakres prac na przedmiotowym zadaniu obejmował wykonanie nawierzchni bitumicznej o szerokości 3,0 m na długości 435 mb wraz z umocnionymi kruszywem poboczami, zatok postojowych o nawierzchni z kruszywa o szerokości 2,5 m, zjazdu do działki na której znajduje się boisko do siatkówki oraz wymianę przepustu pod drogą. Wykonawca w ramach zleconych prac dokonał wycinki zakrzaczeń i konserwację rowu przydrożnego.