Budowa ogólnodostępnego skweru rekreacyjnego w miejscowości Hyżne

 

Koszt inwestycji to 17 928,00 zł. Zadanie zostało w całości sfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Wykonana dokumentacja pozwala na przystąpienie do dalszych robót budowlanych w celu oddania skweru do użytku mieszkańcom gminy.