Przeciwdziałanie i usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi w m. Hyżne

 

W roku obecnym wykonano dokumentację dla zadania pn. Przeciwdziałanie i usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi w m. Hyżne, gm. Hyżne, pow. rzeszowski, woj. podkarpackie” – Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej oraz koncepcji zabezpieczenia osuwiska.

Powstałe osuwisko zagraża budynkowi remizy OSP w Hyżnem oraz kilku okolicznym budynkom mieszkalnym. W ramach opracowania przedstawiono dwie koncepcje na kwoty: 4 770 000,00 zł i 3 060 000,00 zł.

Opracowany dokument stanowi podstawę do zlecenia opracowania dokumentacji budowlanej na którą będziemy się starać pozyskać środki z dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim. Odpowiednie zapotrzebowanie na wsparcie zostało już zgłoszone.

Koszty dotychczasowego opracowania wynoszące 98 673,00 zł w całości zostały pokryte z budżetu Gminy Hyżne. W roku 2021 wykonano część dokumentacji na kwotę 49 534,00 zł.