Remont drogi „Na Rolę” w m. Szklary

Na realizację przedmiotowego zadania Gmina otrzymała wsparcie finansowe z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach Funduszu Solidarności Unii Europejskiej. Zadanie obejmowało odbudowę zniszczonej infrastruktury uszkodzonej w wyniku powodzi z 2020 r. w tej samej technologii, jak sprzed powodzi. W związku z powyższym zakres prac realizowanych na przedmiotowej drodze obejmował wyrównanie i wyprofilowanie oraz wykonanie warstwy jezdnej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.

Całkowity koszt zadania wyniósł 75 649, 66 zł, w tym 74 649, 66 zł dotacji otrzymanej w ramach Funduszu Solidarności Unii Europejskiej.