Przebudowa odcinka drogi gminnej na Bembenka w sołectwie Brzezówka

W Brzezówce zrealizowano zadanie przebudowy drogi o długości 300 mb, za kwotę 58 838, 96 zł, w tym środki Funduszu Sołeckiego wyniosły 35 808,26 zł, a  wkład Gminy Hyżne 23 030,70 zł. W ramach prac wykonano nawierzchnię bitumiczną szerokości 3,0 m w dwóch warstwach o gr. 7 cm, uzupełnienie podbudowy z kruszywa oraz wykonanie poboczy i zjazdów z kruszywa łamanego.