Budowa kanalizacji w miejscowości Hyżne oraz Wólka Hyżneńska oraz Budowa wodociągu w Szklarach (Kopanina)

W roku 2021 zrealizowano prace przy budowie kanalizacji w części Hyżnego oraz Wólki Hyżneńskiej, a także zrealizowano prace przy budowie wodociągu w Szklarach, przysiółek Kopanina, jest to inwestycja, na którą długo czekali Mieszkańcy tego rejonu, ponieważ od lat borykali się z problemem deficytu wody. Jest to kolejny etap zwiększający obszar skanalizowania i zwodociągowania naszej gminy.

W ramach zadania budowy kanalizacji zrealizowano łącznie 8 038,00 m sieci kanalizacyjnej oraz wybudowano trzy pompownie ścieków, natomiast prace przy wodociągu obejmowały budowę łącznie 1802,55 m sieci wodociągowej w tym: fi 110 mm – 1 650,70 mb; fi 90 mm – 3,0 mb; fi 50 mm –  118,05 mb oraz fi 40 30,80 mb.

Koszt inwestycji po rozliczeniu kosztów VAT wyniósł łącznie 1 583 058,34 zł, a zadanie będzie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości do 980 760,00 zł.