Uregulowanie granic geodezyjnych przy drodze na Husówkę nr dz. 26502, 2646 w sołectwie Nieborów

 

W ramach Funduszu Sołeckiego w Nieborowie zrealizowano prace mające na celu uregulowanie granic geodezyjnych przy drodze na Husówkę nr dz. 2650/2, 2646. Prace polegały na ustalenie nowych granic pasa drogowego, koszt zadania to 23 288,83 zł.