Prace konserwatorskie elewacji, balustrad i drzwi frontowych budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Hyżnem

Zrealizowane przedsięwzięcie polegało na odświeżeniu kolorystyki poprzez nałożenie dobranej powłoki malarskiej na odpowiednio przygotowanym podłożu na budynku użyteczności publicznej – Gminnym Ośrodku Kultury Hyżne zgodnie z programem prac konserwatorskich.

Koszt zadania wyniósł  94 152,80 zł, na zadanie pozyskano dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego 44 205,75 zł.