Przebudowa drogi na tzw. Drugą Wólkę w sołectwie Wólka Hyżneńska

 

W ramach umowy zlecono zaprojektowanie drogi o parametrach drogi gminnej publicznej z podziałem na dwa odcinki tj:

  • pierwszy: o długości ok 250 m – od remizy OSP do Szkoły Podstawowej o przekroju ulicznym z jednostronnym chodnikiem dla pieszych i odwodnieniem oraz przebudową oświetlenia
  • drugi: o długości ok 900 m – od Szkoły Podstawowej do zjazdu na drogę powiatową – o szerokości 3,5 m z mijankami, obustronnymi poboczami, przebudową przepustu i oświetlenia oraz odwodnieniem

Zadanie wybrane w ramach Funduszu Sołeckiego przez Mieszkańców Wólki Hyżneńskiej ostatecznie kosztowało 37 664,00 zł.

Z uwagi na oszczędności poprzetargowe w ramach Funduszu Sołeckiego zlecono również zakup i wbudowanie kamienia w ilości ok 20,0 m3 na utwardzenie drogi gminnej nr 123 na kwotę 3 021,28 zł.