Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych w zakresie gospodarki wodno – ściekowej

 

W roku 2021 zostały podpisane umowy na opracowanie kolejnych dokumentacji projektowych w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej. Dotychczas zrealizowano jedynie 4 zadania z 7 zaplanowanych do wykonania w bieżącym roku, ze względu na przedłużające się procedury administracyjne, jak również negocjacje z właścicielami gruntów, dotyczące przebiegu projektowanych sieci.

W ramach zadania zlecono do wykonania dokumentacje:

  • Budowy kanalizacji sanitarnej w m. Dylągówka i Szklary – 79 950,00 zł;
  • Budowy kanalizacji sanitarnej w m. Wólka Hyżneńska i Grzegorzówka – 193 110,00 zł;
  • Budowy kanalizacji sanitarnej w m. Hyżne – Nowa Wieś (kontynuacja) – 79 950,00 zł;
  • Budowy kanalizacji sanitarnej w m. Hyżne w kierunku Moszczanek – 43 328,48 zł;
  • Budowy kanalizacji sanitarnej w m. Hyżne wzdłuż drogi na Węgierkę – 25 115,00 zł;
  • Budowy wodociągu w m. Hyżne – Nowa Wieś – 82 410,00 zł;
  • Budowy sieci wodociągowej w m. Brzezówka wzdłuż drogi na Borówki – 70 322,00 zł;
  • Budowy wodociągu w miejscowości Szklary – przysiółek Przykopy – 58 266,80 zł.

To kolejny krok w kierunku poprawy gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Hyżne, opracowane dokumentacje pozwolą nam w przyszłości rozpocząć prace budowlane. Łączne koszty wynoszą 632 452,28 zł.