Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Dylągówka dz. o nr ewid 24101

Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Dylągówka dz. o nr ewid. 2410/1.

Wykonany zakres rzeczowy:

Modernizacja drogi dojazdowej na dł. łącznej 235 m i  szer. śr. 3,0 m, w tym droga utwardzona na dł. 235 m. Wykonano nawierzchnię z płyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej. Dodatkowo wykonano krawężnik betonowy wzdłuż drogi o łącznej długości 55 mb, korytka przejezdne w poprzek jezdni o długości 10 m, a także montaż kraty łapacza wody z korytek prefabrykowanych z kratą stalową zabezpieczoną antykorozyjnie.

Łączna wartość wykonanych robót wyniosła 110 093,61 zł, w tym:

  • dotacja Województwa Podkarpackiego: 72 000,00 złotych;
  • udział własny Gminy, w postaci Funduszu Sołeckiego: 38 093,61 złotych.

Prace trwały od 02.09.2020 r. do 16.10.2020 r., odbioru prac i oddania do użytkowania dokonano w dniu 27.10.2020 r.

Wstecz