Przebudowa drogi na Zapady, dz. nr ewid. 24311, 24331 w km 0+030 – 0+430 w m. Dylągówka

Przebudowa drogi na Zapady, dz. nr ewid. 2431/1, 2433/1 w km 0+030 – 0+430 w m. Dylągówka

Prace polegały na przebudowie odcinka drogi o długości 400 m. W ramach zadania została wykonana podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, ułożona górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego oraz wykonano nawierzchnię z mieszanki mineralno-bitumicznej. Zostały zamontowane krawężniki betonowe oraz wykonano wzmocnienie poboczy kruszywem.

Łączna wartość robót  wyniosła 132 421,80 zł, w tym:

  • 104 000,00 zł  – dotacja z budżetu państwa (w ramach środków popowodziowych)
  • 28 421,80 zł  –  środki własne Gminy Hyżne