Przebudowa drogi na Jeziorskich dz. nr ewid. 2403 w km 0+100 – 0+200 w m. Dylągówka

Przebudowa drogi na Jeziorskich dz. nr ewid. 2403 w km 0+100 – 0+200 w m. Dylągówka

W ramach zadania wykonano przebudowę drogi na odcinku o długości 100 m. Została wykonana nowa nawierzchnia z płyt betonowych wielootworowych podwójnie zbrojonych wraz z montażem krawężników oraz ułożeniem odwodnienia w postaci płytkościeków.

Łączna wartość robót  wyniosła 63 266,28 zł, w tym:

  • 48 000,00 zł  – dotacja z budżetu państwa (w ramach środków popowodziowych)
  • 15 266,28 zł  –  środki własne Gminy Hyżne