Przebudowa drogi gminnej na „Gudykę” na dz. 1455 i 1464

W ramach środków sołeckich zrealizowano zadanie pn.: Przebudowa drogi gminnej na „Gudykę” na dz. 1455 i 1464 w sołectwie Szklary, wykonano drogę o nawierzchni betonowej (beton C35/45 W8F150 na kruszywie dolomitowym) o grubości 16 cm na odcinku o długości ok. 140 m.

W ramach prac dokonano utwardzenia drogi o łącznej długości 140,00 m, zakres obejmował:

  • profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne – 440,00 m2
  • roboty ziemne – 28,00 m3
  • nawierzchnia z betonu C35/45  W8F150 grubości 16 cm  – 435,00 m2
  • pobocza z kruszywa gr. 8 cm – 130,00 m2
  • ręczne plantowanie przy poboczach i rowach – 140,00 m2

Koszt inwestycji wyniósł 55 000,00 zł, w tym 40 027,40 zł pokryto ze środków Funduszu Sołeckiego, pozostałą część stanowiły środki Gminy Hyżne.

Zadanie zrealizowano w terminie od 16.07.2020 r. do dnia 15.10.2020 r.