Przebudowa drogi Nowa Wieś – Budy w sołectwie Hyżne

W ramach środków sołeckich zrealizowano zadanie pn.: Przebudowa drogi gminnej nr dz. 866/17 Nowa Wieś – Budy, wykonano drogę o nawierzchni betonowej (beton C35/45 W8F150 na kruszywie dolomitowym) o grubości 16 cm na odcinku o długości ok. 140 m.

W ramach prac dokonano utwardzenia drogi o łącznej długości 140,00 m, zakres obejmował:

  • profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne  – 420,00 m2;
  • nawierzchnia z betonu C35/45  W8F150 grubości 16 cm  – 420,00 m2;
  • ręczne plantowanie przy poboczach i rowach – 100,00 m2

Koszt inwestycji wyniósł 40 027,40 zł, w całości pokryty ze środków Funduszu Sołeckiego.

Zadanie zrealizowano w terminie od 16.07.2020 r. do dnia 15.10.2020 r.

Wstecz